Lord of Magic Championships 2000

Pairings for Round 10
Player            Table Opponent          
Arai Kenichiro          1 Utsunomiya Jun       
Arita Ryuichi          7 Kagami Gen         
Edo Hideaki           21 Imai Takashi        
Fujii Dai            16 Nomura Eiji         
Fujiwara Makoto         2 Sasage Hiroki        
Hanaoka Takeshi         8 Hayashi Toru        
Hayashi Toru           8 Hanaoka Takeshi       
Hosoyama Takashi        19 Kawashima Kazuya      
Ichinose Kouhei         15 Sadahiro Masashi      
Imai Masayuki          9 Yamasaki Takao       
Imai Takashi          21 Edo Hideaki         
Ishii Tokio           11 Nara Kazuki         
Kagami Gen            7 Arita Ryuichi        
Kato Shuichi          23 Yoshino Eiichi       
Kato Tetsuji          18 Kurobane Kyuya       
Kawashima Kazuya        19 Hosoyama Takashi      
Kido Takashi          24 Mikami Shinichi       
Koguchi Takayuki        10 Yamakawa Youichiro     
Kurasawa Kanto          3 Shoji Yoshiki        
Kurobane Kyuya         18 Kato Tetsuji        
Kushibe Toshiki         13 Nakajima Tomoya       
Makino Shusaku          4 Nishino Kenta        
Mikami Shinichi         24 Kido Takashi        
Mitsuya Kazuhiko        14 Saiki Keisuke        
Miyasaka Takeshi        17 Yanagawa Tomoyuki      
Nagao Takuya          22 Sugimoto Shigeki      
Nakajima Tomoya         13 Kushibe Toshiki       
Nara Kazuki           11 Ishii Tokio         
Nishino Kenta          4 Makino Shusaku       
Nomura Eiji           16 Fujii Dai          
Oi Satoshi            5 Taru Genki         
Sadahiro Masashi        15 Ichinose Kouhei       
Saiki Keisuke          14 Mitsuya Kazuhiko      
Sasage Hiroki          2 Fujiwara Makoto       
Sato Hiroshi          12 Uzaki Ken          
Shoji Yoshiki          3 Kurasawa Kanto       
Sugimoto Shigeki        22 Nagao Takuya        
Suzuki Kazuho          20 Terai Ryohei        
Takada Masahiro         6 Tamaru Daisuke       
Tamaru Daisuke          6 Takada Masahiro       
Taru Genki            5 Oi Satoshi         
Terai Ryohei          20 Suzuki Kazuho        
Utsunomiya Jun          1 Arai Kenichiro       
Uzaki Ken            12 Sato Hiroshi        
Yamakawa Youichiro       10 Koguchi Takayuki      
Yamasaki Takao          9 Imai Masayuki        
Yanagawa Tomoyuki        17 Miyasaka Takeshi      
Yoshino Eiichi         23 Kato Shuichi        
Copyright ©1999-2000 miyaken / LoM Project all rights reserved.