Lord of Magic Championships 2000

Pairings for Round 11
Player            Table Opponent          
Arai Kenichiro          1 Sasage Hiroki        
Arita Ryuichi          7 Utsunomiya Jun       
Edo Hideaki           20 Yanagawa Tomoyuki      
Fujii Dai            16 Imai Takashi        
Fujiwara Makoto         6 Takada Masahiro       
Hanaoka Takeshi         12 Hosoyama Takashi      
Hayashi Toru           4 Yamakawa Youichiro     
Hosoyama Takashi        12 Hanaoka Takeshi       
Ichinose Kouhei         9 Nishino Kenta        
Imai Masayuki          5 Uzaki Ken          
Imai Takashi          16 Fujii Dai          
Ishii Tokio           3 Shoji Yoshiki        
Kagami Gen           11 Sato Hiroshi        
Kato Shuichi          21 Kawashima Kazuya      
Kato Tetsuji          19 Kido Takashi        
Kawashima Kazuya        21 Kato Shuichi        
Kido Takashi          19 Kato Tetsuji        
Kurasawa Kanto          8 Mitsuya Kazuhiko      
Kurobane Kyuya         10 Kushibe Toshiki       
Kushibe Toshiki         10 Kurobane Kyuya       
Makino Shusaku          2 Taru Genki         
Mikami Shinichi         22 Yoshino Eiichi       
Mitsuya Kazuhiko         8 Kurasawa Kanto       
Miyasaka Takeshi        14 Tamaru Daisuke       
Nakajima Tomoya         17 Sugimoto Shigeki      
Nara Kazuki           13 Terai Ryohei        
Nishino Kenta          9 Ichinose Kouhei       
Oi Satoshi           15 Yamasaki Takao       
Sadahiro Masashi        18 Saiki Keisuke        
Saiki Keisuke          18 Sadahiro Masashi      
Sasage Hiroki          1 Arai Kenichiro       
Sato Hiroshi          11 Kagami Gen         
Shoji Yoshiki          3 Ishii Tokio         
Sugimoto Shigeki        17 Nakajima Tomoya       
Takada Masahiro         6 Fujiwara Makoto       
Tamaru Daisuke         14 Miyasaka Takeshi      
Taru Genki            2 Makino Shusaku       
Terai Ryohei          13 Nara Kazuki         
Utsunomiya Jun          7 Arita Ryuichi        
Uzaki Ken            5 Imai Masayuki        
Yamakawa Youichiro        4 Hayashi Toru        
Yamasaki Takao         15 Oi Satoshi         
Yanagawa Tomoyuki        20 Edo Hideaki         
Yoshino Eiichi         22 Mikami Shinichi       
Copyright ©1999-2000 miyaken / LoM Project all rights reserved.