Lord of Magic Championships 2000

Pairings for Round 12
Player            Table Opponent          
Arai Kenichiro          2 Ishii Tokio         
Arita Ryuichi          5 Makino Shusaku       
Fujii Dai            10 Sato Hiroshi        
Fujiwara Makoto         4 Taru Genki         
Hanaoka Takeshi         12 Saiki Keisuke        
Hayashi Toru          11 Takada Masahiro       
Hosoyama Takashi        17 Nakajima Tomoya       
Ichinose Kouhei         13 Mitsuya Kazuhiko      
Imai Masayuki          8 Nara Kazuki         
Imai Takashi          14 Oi Satoshi         
Ishii Tokio           2 Arai Kenichiro       
Kato Shuichi          15 Kurobane Kyuya       
Kato Tetsuji          19 Sugimoto Shigeki      
Kawashima Kazuya        20 Mikami Shinichi       
Kido Takashi          16 Yanagawa Tomoyuki      
Kurasawa Kanto          3 Yamakawa Youichiro     
Kurobane Kyuya         15 Kato Shuichi        
Kushibe Toshiki         7 Nishino Kenta        
Makino Shusaku          5 Arita Ryuichi        
Mikami Shinichi         20 Kawashima Kazuya      
Mitsuya Kazuhiko        13 Ichinose Kouhei       
Miyasaka Takeshi         9 Yamasaki Takao       
Nakajima Tomoya         17 Hosoyama Takashi      
Nara Kazuki           8 Imai Masayuki        
Nishino Kenta          7 Kushibe Toshiki       
Oi Satoshi           14 Imai Takashi        
Saiki Keisuke          12 Hanaoka Takeshi       
Sasage Hiroki          1 Uzaki Ken          
Sato Hiroshi          10 Fujii Dai          
Shoji Yoshiki          6 Utsunomiya Jun       
Sugimoto Shigeki        19 Kato Tetsuji        
Takada Masahiro         11 Hayashi Toru        
Tamaru Daisuke         18 Terai Ryohei        
Taru Genki            4 Fujiwara Makoto       
Terai Ryohei          18 Tamaru Daisuke       
Utsunomiya Jun          6 Shoji Yoshiki        
Uzaki Ken            1 Sasage Hiroki        
Yamakawa Youichiro        3 Kurasawa Kanto       
Yamasaki Takao          9 Miyasaka Takeshi      
Yanagawa Tomoyuki        16 Kido Takashi        
Yoshino Eiichi           *** BYE ***        
Copyright ©1999-2000 miyaken / LoM Project all rights reserved.