Lord of Magic Championships 2000

Pairings for Round 4
Player            Table Opponent          
Arai Kenichiro          2 Kido Takashi        
Arita Ryuichi          25 Kato Tetsuji        
Asahara Akira          15 Yamakawa Youichiro     
Edo Hideaki            *** BYE ***        
Fujii Dai            16 Makino Shusaku       
Fujiwara Makoto         9 Saiki Keisuke        
Goto Yoshikazu         10 Ikeda Kei          
Hanaoka Takeshi          *** BYE ***        
Haneda Daisuke           *** BYE ***        
Harada Kazuyuki         34 Motofuji Kouichi      
Hase Akira           23 Sato Hiroshi        
Hasegawa Yoshimine       22 Ishii Tokio         
Hayashi Toru          28 Nakajima Chikara      
Hirabayashi Kazuya        6 Kotani Shuji        
Hosoyama Takashi        33 Imai Takashi        
Ichinose Kouhei         19 Kagami Gen         
Ikeda Kei            10 Goto Yoshikazu       
Imai Masayuki          29 Oi Satoshi         
Imai Takashi          33 Hosoyama Takashi      
Ishii Tokio           22 Hasegawa Yoshimine     
Ito Kenta            17 Yamasaki Takao       
Kagami Gen           19 Ichinose Kouhei       
Kaneko Takefumi         26 Uzaki Ken          
Kato Shinya            *** BYE ***        
Kato Shuichi           4 Yoshino Eiichi       
Kato Tetsuji          25 Arita Ryuichi        
Kawashima Kazuya        32 Terai Ryohei        
Kido Takashi           2 Arai Kenichiro       
Koguchi Takayuki        30 Kurasawa Kanto       
Kotani Shuji           6 Hirabayashi Kazuya     
Kumaki Kazuyoshi        31 Sugimoto Shigeki      
Kurasawa Kanto         30 Koguchi Takayuki      
Kurobane Kyuya         21 Yanagawa Tomoyuki      
Kushibe Toshiki         5 Utsunomiya Jun       
Makino Shusaku         16 Fujii Dai          
Mikami Shinichi         7 Naono Shuichi        
Minagawa Keisuke        24 Motoki Toshio        
Mitsuya Kazuhiko        20 Yagi Akira         
Miyasaka Takeshi        12 Nakajima Tomoya       
Moriyama Yousuke          *** BYE ***        
Motofuji Kouichi        34 Harada Kazuyuki       
Motoki Toshio          24 Minagawa Keisuke      
Nagao Takuya          27 Tamaru Daisuke       
Nakajima Chikara        28 Hayashi Toru        
Nakajima Kazumasa        11 Nishino Kenta        
Nakajima Tomoya         12 Miyasaka Takeshi      
Naono Shuichi          7 Mikami Shinichi       
Nara Kazuki           1 Suzuki Kazuho        
Nishino Kenta          11 Nakajima Kazumasa      
Nomura Eiji           3 Sadahiro Masashi      
Oda Takumi           14 Taru Genki         
Oi Satoshi           29 Imai Masayuki        
Sadahiro Masashi         3 Nomura Eiji         
Saiki Keisuke          9 Fujiwara Makoto       
Sasage Hiroki          8 Shoji Yoshiki        
Sato Hiroshi          23 Hase Akira         
Shimizu Hajime           *** BYE ***        
Shoji Yoshiki          8 Sasage Hiroki        
Sugimoto Shigeki        31 Kumaki Kazuyoshi      
Suzuki Kazuho          1 Nara Kazuki         
Takada Masahiro         18 Yamashita Ryuhei      
Tamaru Daisuke         27 Nagao Takuya        
Taru Genki           14 Oda Takumi         
Terai Ryohei          32 Kawashima Kazuya      
Utsunomiya Jun          5 Kushibe Toshiki       
Uzaki Ken            26 Kaneko Takefumi       
Yagi Akira           20 Mitsuya Kazuhiko      
Yamakawa Youichiro       15 Asahara Akira        
Yamasaki Takao         17 Ito Kenta          
Yamashita Ryuhei        18 Takada Masahiro       
Yanagawa Tomoyuki        21 Kurobane Kyuya       
Yokoi Shinpei          13 Yokoi Shuntaro       
Yokoi Shuntaro         13 Yokoi Shinpei        
Yoshino Eiichi          4 Kato Shuichi        
Copyright ©1999-2000 miyaken / LoM Project all rights reserved.