Lord of Magic Championships 2000

Pairings for Round 5
Player            Table Opponent          
Arai Kenichiro          3 Yamakawa Youichiro     
Arita Ryuichi          17 Imai Masayuki        
Asahara Akira          11 Hirabayashi Kazuya     
Edo Hideaki           9 Mikami Shinichi       
Fujii Dai            26 Kotani Shuji        
Fujiwara Makoto         4 Yokoi Shinpei        
Hanaoka Takeshi         16 Hase Akira         
Haneda Daisuke         18 Kaneko Takefumi       
Harada Kazuyuki         31 Nagao Takuya        
Hase Akira           16 Hanaoka Takeshi       
Hasegawa Yoshimine       24 Kawashima Kazuya      
Hayashi Toru          19 Shimizu Hajime       
Hirabayashi Kazuya       11 Asahara Akira        
Hosoyama Takashi        23 Tamaru Daisuke       
Ichinose Kouhei         10 Taru Genki         
Ikeda Kei            5 Shoji Yoshiki        
Imai Masayuki          17 Arita Ryuichi        
Imai Takashi          32 Moriyama Yousuke      
Ishii Tokio           29 Nakajima Chikara      
Kagami Gen           27 Oda Takumi         
Kaneko Takefumi         18 Haneda Daisuke       
Kato Shinya           25 Sugimoto Shigeki      
Kato Shuichi           2 Nara Kazuki         
Kato Tetsuji            *** BYE ***        
Kawashima Kazuya        24 Hasegawa Yoshimine     
Kido Takashi          12 Makino Shusaku       
Koguchi Takayuki        21 Minagawa Keisuke      
Kotani Shuji          26 Fujii Dai          
Kumaki Kazuyoshi        30 Oi Satoshi         
Kurasawa Kanto           *** BYE ***        
Kurobane Kyuya         28 Yagi Akira         
Kushibe Toshiki         13 Sadahiro Masashi      
Makino Shusaku         12 Kido Takashi        
Mikami Shinichi         9 Edo Hideaki         
Minagawa Keisuke        21 Koguchi Takayuki      
Mitsuya Kazuhiko        14 Yanagawa Tomoyuki      
Miyasaka Takeshi        20 Yokoi Shuntaro       
Moriyama Yousuke        32 Imai Takashi        
Motofuji Kouichi          *** BYE ***        
Motoki Toshio          22 Uzaki Ken          
Nagao Takuya          31 Harada Kazuyuki       
Nakajima Chikara        29 Ishii Tokio         
Nakajima Kazumasa        15 Naono Shuichi        
Nakajima Tomoya         8 Yamasaki Takao       
Naono Shuichi          15 Nakajima Kazumasa      
Nara Kazuki           2 Kato Shuichi        
Nishino Kenta          6 Yamashita Ryuhei      
Nomura Eiji           1 Utsunomiya Jun       
Oda Takumi           27 Kagami Gen         
Oi Satoshi           30 Kumaki Kazuyoshi      
Sadahiro Masashi        13 Kushibe Toshiki       
Saiki Keisuke           *** BYE ***        
Sasage Hiroki           *** BYE ***        
Sato Hiroshi            *** BYE ***        
Shimizu Hajime         19 Hayashi Toru        
Shoji Yoshiki          5 Ikeda Kei          
Sugimoto Shigeki        25 Kato Shinya         
Suzuki Kazuho          7 Yoshino Eiichi       
Takada Masahiro          *** BYE ***        
Tamaru Daisuke         23 Hosoyama Takashi      
Taru Genki           10 Ichinose Kouhei       
Terai Ryohei            *** BYE ***        
Utsunomiya Jun          1 Nomura Eiji         
Uzaki Ken            22 Motoki Toshio        
Yagi Akira           28 Kurobane Kyuya       
Yamakawa Youichiro        3 Arai Kenichiro       
Yamasaki Takao          8 Nakajima Tomoya       
Yamashita Ryuhei         6 Nishino Kenta        
Yanagawa Tomoyuki        14 Mitsuya Kazuhiko      
Yokoi Shinpei          4 Fujiwara Makoto       
Yokoi Shuntaro         20 Miyasaka Takeshi      
Yoshino Eiichi          7 Suzuki Kazuho        
Copyright ©1999-2000 miyaken / LoM Project all rights reserved.