Lord of Magic Championships 2000

Pairings for Round 8
Player            Table Opponent          
Arai Kenichiro          2 Kagami Gen         
Arita Ryuichi          13 Hanaoka Takeshi       
Edo Hideaki           24 Nagao Takuya        
Fujii Dai            22 Kido Takashi        
Fujiwara Makoto         10 Nara Kazuki         
Hanaoka Takeshi         13 Arita Ryuichi        
Hayashi Toru           9 Kumaki Kazuyoshi      
Hirabayashi Kazuya       21 Kotani Shuji        
Hosoyama Takashi        25 Suzuki Kazuho        
Ichinose Kouhei         1 Shoji Yoshiki        
Imai Masayuki          4 Nomura Eiji         
Imai Takashi          15 Makino Shusaku       
Ishii Tokio           11 Oi Satoshi         
Kagami Gen            2 Arai Kenichiro       
Kato Shinya           6 Sato Hiroshi        
Kato Shuichi          16 Tamaru Daisuke       
Kato Tetsuji           8 Sasage Hiroki        
Kawashima Kazuya        23 Yanagawa Tomoyuki      
Kido Takashi          22 Fujii Dai          
Koguchi Takayuki        27 Mikami Shinichi       
Kotani Shuji          21 Hirabayashi Kazuya     
Kumaki Kazuyoshi         9 Hayashi Toru        
Kurasawa Kanto          7 Motofuji Kouichi      
Kurobane Kyuya         19 Terai Ryohei        
Kushibe Toshiki         3 Taru Genki         
Makino Shusaku         15 Imai Takashi        
Mikami Shinichi         27 Koguchi Takayuki      
Mitsuya Kazuhiko        17 Moriyama Yousuke      
Miyasaka Takeshi         5 Yamakawa Youichiro     
Moriyama Yousuke        17 Mitsuya Kazuhiko      
Motofuji Kouichi         7 Kurasawa Kanto       
Nagao Takuya          24 Edo Hideaki         
Nakajima Tomoya         26 Saiki Keisuke        
Naono Shuichi          14 Nishino Kenta        
Nara Kazuki           10 Fujiwara Makoto       
Nishino Kenta          14 Naono Shuichi        
Nomura Eiji           4 Imai Masayuki        
Oi Satoshi           11 Ishii Tokio         
Sadahiro Masashi          *** BYE ***        
Saiki Keisuke          26 Nakajima Tomoya       
Sasage Hiroki          8 Kato Tetsuji        
Sato Hiroshi           6 Kato Shinya         
Shoji Yoshiki          1 Ichinose Kouhei       
Sugimoto Shigeki        18 Yamasaki Takao       
Suzuki Kazuho          25 Hosoyama Takashi      
Takada Masahiro         12 Utsunomiya Jun       
Tamaru Daisuke         16 Kato Shuichi        
Taru Genki            3 Kushibe Toshiki       
Terai Ryohei          19 Kurobane Kyuya       
Utsunomiya Jun         12 Takada Masahiro       
Uzaki Ken            20 Yoshino Eiichi       
Yamakawa Youichiro        5 Miyasaka Takeshi      
Yamasaki Takao         18 Sugimoto Shigeki      
Yanagawa Tomoyuki        23 Kawashima Kazuya      
Yoshino Eiichi         20 Uzaki Ken          
Copyright ©1999-2000 miyaken / LoM Project all rights reserved.