Lord of Magic Championships 2000

Pairings for Round 9
Player            Table Opponent          
Arai Kenichiro          1 Imai Masayuki        
Arita Ryuichi          13 Kato Shinya         
Edo Hideaki           9 Kushibe Toshiki       
Fujii Dai            15 Motofuji Kouichi      
Fujiwara Makoto         2 Yamakawa Youichiro     
Hanaoka Takeshi         7 Shoji Yoshiki        
Hayashi Toru           4 Sasage Hiroki        
Hirabayashi Kazuya       16 Nara Kazuki         
Hosoyama Takashi        24 Kido Takashi        
Ichinose Kouhei         8 Makino Shusaku       
Imai Masayuki          1 Arai Kenichiro       
Imai Takashi            *** BYE ***        
Ishii Tokio           5 Utsunomiya Jun       
Kagami Gen           18 Miyasaka Takeshi      
Kato Shinya           13 Arita Ryuichi        
Kato Shuichi          27 Terai Ryohei        
Kato Tetsuji          19 Yamasaki Takao       
Kawashima Kazuya        23 Nagao Takuya        
Kido Takashi          24 Hosoyama Takashi      
Koguchi Takayuki        11 Kumaki Kazuyoshi      
Kotani Shuji          22 Nakajima Tomoya       
Kumaki Kazuyoshi        11 Koguchi Takayuki      
Kurasawa Kanto          3 Sato Hiroshi        
Kurobane Kyuya         20 Tamaru Daisuke       
Kushibe Toshiki         9 Edo Hideaki         
Makino Shusaku          8 Ichinose Kouhei       
Mikami Shinichi         25 Moriyama Yousuke      
Mitsuya Kazuhiko        10 Sadahiro Masashi      
Miyasaka Takeshi        18 Kagami Gen         
Moriyama Yousuke        25 Mikami Shinichi       
Motofuji Kouichi        15 Fujii Dai          
Nagao Takuya          23 Kawashima Kazuya      
Nakajima Tomoya         22 Kotani Shuji        
Naono Shuichi          21 Saiki Keisuke        
Nara Kazuki           16 Hirabayashi Kazuya     
Nishino Kenta          6 Taru Genki         
Nomura Eiji           14 Oi Satoshi         
Oi Satoshi           14 Nomura Eiji         
Sadahiro Masashi        10 Mitsuya Kazuhiko      
Saiki Keisuke          21 Naono Shuichi        
Sasage Hiroki          4 Hayashi Toru        
Sato Hiroshi           3 Kurasawa Kanto       
Shoji Yoshiki          7 Hanaoka Takeshi       
Sugimoto Shigeki        26 Yoshino Eiichi       
Suzuki Kazuho          12 Takada Masahiro       
Takada Masahiro         12 Suzuki Kazuho        
Tamaru Daisuke         20 Kurobane Kyuya       
Taru Genki            6 Nishino Kenta        
Terai Ryohei          27 Kato Shuichi        
Utsunomiya Jun          5 Ishii Tokio         
Uzaki Ken            17 Yanagawa Tomoyuki      
Yamakawa Youichiro        2 Fujiwara Makoto       
Yamasaki Takao         19 Kato Tetsuji        
Yanagawa Tomoyuki        17 Uzaki Ken          
Yoshino Eiichi         26 Sugimoto Shigeki      
Copyright ©1999-2000 miyaken / LoM Project all rights reserved.