Lord of Magic Championships 2000

Results after Round 10
 Table Player 1          Result Player 2          
   1 Arai Kenichiro        2-1-0 Utsunomiya Jun       
   2 Sasage Hiroki        2-0-0 Fujiwara Makoto       
   3 Kurasawa Kanto        1-2-0 Shoji Yoshiki        
   4 Nishino Kenta        0-2-0 Makino Shusaku       
   5 Taru Genki          2-0-1 Oi Satoshi         
   6 Takada Masahiro       2-0-0 Tamaru Daisuke       
   7 Kagami Gen          0-2-0 Arita Ryuichi        
   8 Hayashi Toru         2-1-0 Hanaoka Takeshi       
   9 Imai Masayuki        2-0-0 Yamasaki Takao       
  10 Koguchi Takayuki       1-2-0 Yamakawa Youichiro     
  11 Ishii Tokio         2-1-0 Nara Kazuki         
  12 Uzaki Ken          2-0-0 Sato Hiroshi        
  13 Kushibe Toshiki       1-1-1 Nakajima Tomoya       
  14 Mitsuya Kazuhiko       2-0-0 Saiki Keisuke        
  15 Sadahiro Masashi       1-2-0 Ichinose Kouhei       
  16 Nomura Eiji         1-2-0 Fujii Dai          
  17 Yanagawa Tomoyuki      0-2-0 Miyasaka Takeshi      
  18 Kato Tetsuji         1-2-0 Kurobane Kyuya       
  19 Kawashima Kazuya       0-2-0 Hosoyama Takashi      
  20 Suzuki Kazuho        0-2-0 Terai Ryohei        
  21 Imai Takashi         2-0-0 Edo Hideaki         
  22 Sugimoto Shigeki       2-0-0 Nagao Takuya        
  23 Yoshino Eiichi        0-2-0 Kato Shuichi        
  24 Mikami Shinichi       0-2-0 Kido Takashi        
Copyright ©1999-2000 miyaken / LoM Project all rights reserved.