Lord of Magic Championships 2000

Results after Round 11
 Table Player 1          Result Player 2          
   1 Arai Kenichiro        0-0-3 Sasage Hiroki        
   2 Taru Genki          0-0-3 Makino Shusaku       
   3 Shoji Yoshiki        1-2-0 Ishii Tokio         
   4 Hayashi Toru         0-2-0 Yamakawa Youichiro     
   5 Imai Masayuki        1-2-0 Uzaki Ken          
   6 Takada Masahiro       0-2-0 Fujiwara Makoto       
   7 Utsunomiya Jun        0-0-3 Arita Ryuichi        
   8 Kurasawa Kanto        2-1-0 Mitsuya Kazuhiko      
   9 Nishino Kenta        2-0-0 Ichinose Kouhei       
  10 Kushibe Toshiki       2-1-0 Kurobane Kyuya       
  11 Kagami Gen          0-2-0 Sato Hiroshi        
  12 Hosoyama Takashi       0-2-0 Hanaoka Takeshi       
  13 Terai Ryohei         0-2-0 Nara Kazuki         
  14 Miyasaka Takeshi       2-0-0 Tamaru Daisuke       
  15 Oi Satoshi          0-2-0 Yamasaki Takao       
  16 Fujii Dai          2-1-0 Imai Takashi        
  17 Nakajima Tomoya       1-1-1 Sugimoto Shigeki      
  18 Saiki Keisuke        2-1-0 Sadahiro Masashi      
  19 Kato Tetsuji         0-2-0 Kido Takashi        
  20 Yanagawa Tomoyuki      2-0-0 Edo Hideaki         
  21 Kawashima Kazuya       0-2-0 Kato Shuichi        
  22 Yoshino Eiichi        0-2-0 Mikami Shinichi       
Copyright ©1999-2000 miyaken / LoM Project all rights reserved.