Lord of Magic Championships 2000

Results after Round 12
 Table Player 1          Result Player 2          
    Yoshino Eiichi           *** BYE ***         
   1 Sasage Hiroki        0-0-3 Uzaki Ken          
   2 Arai Kenichiro        0-0-3 Ishii Tokio         
   3 Kurasawa Kanto        2-0-0 Yamakawa Youichiro     
   4 Fujiwara Makoto       0-0-3 Taru Genki         
   5 Makino Shusaku        0-2-0 Arita Ryuichi        
   6 Utsunomiya Jun        2-0-0 Shoji Yoshiki        
   7 Nishino Kenta        2-0-0 Kushibe Toshiki       
   8 Nara Kazuki         2-1-0 Imai Masayuki        
   9 Miyasaka Takeshi       2-0-0 Yamasaki Takao       
  10 Sato Hiroshi         0-2-0 Fujii Dai          
  11 Hayashi Toru         2-1-0 Takada Masahiro       
  12 Hanaoka Takeshi       2-0-0 Saiki Keisuke        
  13 Ichinose Kouhei       1-1-1 Mitsuya Kazuhiko      
  14 Oi Satoshi          0-2-0 Imai Takashi        
  15 Kurobane Kyuya        2-1-0 Kato Shuichi        
  16 Yanagawa Tomoyuki      0-2-0 Kido Takashi        
  17 Hosoyama Takashi       1-1-1 Nakajima Tomoya       
  18 Tamaru Daisuke        2-1-0 Terai Ryohei        
  19 Sugimoto Shigeki       2-0-0 Kato Tetsuji        
  20 Kawashima Kazuya       0-2-0 Mikami Shinichi       
Copyright ©1999-2000 miyaken / LoM Project all rights reserved.