Lord of Magic Championships 2000

Results after Round 7
 Table Player 1          Result Player 2          
   1 Fujiwara Makoto       2-0-0 Koguchi Takayuki      
   2 Hanaoka Takeshi       2-1-0 Hirabayashi Kazuya     
   3 Yamasaki Takao        1-2-0 Nomura Eiji         
   4 Kato Shuichi         1-2-0 Oi Satoshi         
   5 Kurasawa Kanto        2-0-0 Suzuki Kazuho        
   6 Nakajima Tomoya        D*L Terai Ryohei        
   7 Kumaki Kazuyoshi       2-0-0 Hosoyama Takashi      
   8 Miyasaka Takeshi       2-1-0 Imai Takashi        
   9 Arita Ryuichi        2-1-0 Kurobane Kyuya       
  10 Mikami Shinichi       0-2-0 Ichinose Kouhei       
  11 Nara Kazuki         2-0-0 Kaneko Takefumi       
  12 Saiki Keisuke        0-2-0 Imai Masayuki        
  13 Sasage Hiroki        2-0-0 Kido Takashi        
  14 Hayashi Toru         2-1-0 Mitsuya Kazuhiko      
  15 Arai Kenichiro        2-0-0 Tamaru Daisuke       
  16 Yamakawa Youichiro      2-1-0 Fujii Dai          
  17 Nagao Takuya         0-2-0 Utsunomiya Jun       
  18 Ishii Tokio         2-1-0 Kotani Shuji        
  19 Yanagawa Tomoyuki      0-2-0 Shoji Yoshiki        
  20 Motofuji Kouichi       2-0-0 Sadahiro Masashi      
  21 Nakajima Kazumasa      0-2-0 Taru Genki         
  22 Kato Shinya         2-1-0 Yoshino Eiichi       
  23 Kushibe Toshiki       2-0-0 Uzaki Ken          
  24 Kagami Gen          2-0-0 Sugimoto Shigeki      
  25 Edo Hideaki         0-2-0 Sato Hiroshi        
  26 Makino Shusaku        1-1-0 Naono Shuichi        
  27 Takada Masahiro       2-1-0 Moriyama Yousuke      
  28 Oda Takumi          0-2-0 Kato Tetsuji        
  29 Kawashima Kazuya       1-2-0 Nishino Kenta        
Copyright ©1999-2000 miyaken / LoM Project all rights reserved.