Lord of Magic Championships 2000

Results after Round 8
 Table Player 1          Result Player 2          
    Sadahiro Masashi          *** BYE ***         
   1 Ichinose Kouhei       1-1-1 Shoji Yoshiki        
   2 Arai Kenichiro        2-0-0 Kagami Gen         
   3 Kushibe Toshiki       0-2-0 Taru Genki         
   4 Nomura Eiji         1-2-0 Imai Masayuki        
   5 Miyasaka Takeshi       1-2-0 Yamakawa Youichiro     
   6 Kato Shinya         1-2-0 Sato Hiroshi        
   7 Motofuji Kouichi       0-2-0 Kurasawa Kanto       
   8 Kato Tetsuji         0-2-0 Sasage Hiroki        
   9 Hayashi Toru         2-1-0 Kumaki Kazuyoshi      
  10 Nara Kazuki         0-2-0 Fujiwara Makoto       
  11 Ishii Tokio         2-0-0 Oi Satoshi         
  12 Takada Masahiro       0-2-0 Utsunomiya Jun       
  13 Arita Ryuichi        1-2-0 Hanaoka Takeshi       
  14 Nishino Kenta        2-0-0 Naono Shuichi        
  15 Makino Shusaku        2-0-0 Imai Takashi        
  16 Tamaru Daisuke        2-0-0 Kato Shuichi        
  17 Mitsuya Kazuhiko       2-0-0 Moriyama Yousuke      
  18 Sugimoto Shigeki       0-1-0 Yamasaki Takao       
  19 Terai Ryohei         1-2-0 Kurobane Kyuya       
  20 Uzaki Ken          2-0-0 Yoshino Eiichi       
  21 Kotani Shuji         1-2-0 Hirabayashi Kazuya     
  22 Kido Takashi         0-2-0 Fujii Dai          
  23 Yanagawa Tomoyuki      2-0-0 Kawashima Kazuya      
  24 Edo Hideaki         2-1-0 Nagao Takuya        
  25 Hosoyama Takashi       0-2-0 Suzuki Kazuho        
  26 Nakajima Tomoya       1-1-1 Saiki Keisuke        
  27 Koguchi Takayuki       2-1-0 Mikami Shinichi       
Copyright ©1999-2000 miyaken / LoM Project all rights reserved.