Lord of Magic Championships 2000

Results after Round 9
 Table Player 1          Result Player 2          
    Imai Takashi            *** BYE ***         
   1 Arai Kenichiro        2-1-0 Imai Masayuki        
   2 Yamakawa Youichiro      1-2-0 Fujiwara Makoto       
   3 Kurasawa Kanto        2-1-0 Sato Hiroshi        
   4 Hayashi Toru         0-2-0 Sasage Hiroki        
   5 Utsunomiya Jun        2-0-0 Ishii Tokio         
   6 Taru Genki          1-1-1 Nishino Kenta        
   7 Hanaoka Takeshi       1-2-0 Shoji Yoshiki        
   8 Ichinose Kouhei       0-2-0 Makino Shusaku       
   9 Kushibe Toshiki       2-0-0 Edo Hideaki         
  10 Mitsuya Kazuhiko       1-1-1 Sadahiro Masashi      
  11 Koguchi Takayuki       2-1-0 Kumaki Kazuyoshi      
  12 Takada Masahiro       2-0-0 Suzuki Kazuho        
  13 Arita Ryuichi        2-0-0 Kato Shinya         
  14 Nomura Eiji         1-2-0 Oi Satoshi         
  15 Motofuji Kouichi       2-1-0 Fujii Dai          
  16 Nara Kazuki         2-0-0 Hirabayashi Kazuya     
  17 Yanagawa Tomoyuki      0-2-0 Uzaki Ken          
  18 Kagami Gen          2-1-0 Miyasaka Takeshi      
  19 Kato Tetsuji         0-2-0 Yamasaki Takao       
  20 Kurobane Kyuya        0-2-0 Tamaru Daisuke       
  21 Naono Shuichi        0-2-0 Saiki Keisuke        
  22 Nakajima Tomoya       2-0-0 Kotani Shuji        
  23 Nagao Takuya         1-2-0 Kawashima Kazuya      
  24 Hosoyama Takashi       2-0-0 Kido Takashi        
  25 Mikami Shinichi       0-2-0 Moriyama Yousuke      
  26 Sugimoto Shigeki       1-1-0 Yoshino Eiichi       
  27 Kato Shuichi         0-2-0 Terai Ryohei        
Copyright ©1999-2000 miyaken / LoM Project all rights reserved.