Lord of Magic Championships 2000

Standings after Round 10
                     Op-Match PL-Duel Op-Duel
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win%
  1 Utsunomiya Jun          25 65.5556 73.6111 56.5397
  2 Arai Kenichiro          25 58.8889 73.3333 56.8348
  3 Makino Shusaku          25 58.0000 75.0000 54.6675
  4 Taru Genki            25 50.6667 74.6667 50.6561
  5 Sasage Hiroki          24 51.6667 80.0000 48.5811
  6 Shoji Yoshiki          22 58.3333 63.5897 57.9524
  7 Nara Kazuki           21 61.1111 69.3651 53.4028
  8 Fujiwara Makoto         21 60.1667 62.6667 56.6276
  9 Yamakawa Youichiro        21 59.8333 61.9048 57.7379
 10 Hayashi Toru           21 56.1667 63.3566 57.8910
 11 Arita Ryuichi          21 48.3333 66.5714 47.5673
 12 Uzaki Ken            21 45.5000 70.0000 45.6849
 13 Nakajima Tomoya         20 53.0556 62.1569 53.0924
 14 Sadahiro Masashi         19 62.7778 63.4872 58.1929
 15 Kato Shuichi           19 60.5556 50.0000 59.3981
 16 Ichinose Kouhei         19 56.6667 55.0833 55.2321
 17 Nishino Kenta          19 55.5556 57.3333 53.9306
 18 Hanaoka Takeshi         18 60.0000 58.5714 57.4571
 19 Takada Masahiro         18 53.8333 56.6667 52.7206
 20 Kurasawa Kanto          18 51.3333 60.3077 47.7643
 21 Yamasaki Takao          18 49.5000 61.5385 48.5389
 22 Tamaru Daisuke          18 48.5000 56.0000 48.2959
 23 Mitsuya Kazuhiko         17 48.6111 56.5833 51.9931
 24 Kushibe Toshiki         16 61.1111 51.7037 61.8173
 25 Fujii Dai            16 54.7222 51.1515 51.6131
 26 Saiki Keisuke          16 51.5000 52.3148 51.4582
 27 Suzuki Kazuho          15 67.2222 40.0000 66.5991
 28 Nomura Eiji           15 65.8333 52.6667 61.2771
 29 Kagami Gen            15 62.5000 45.7778 60.7641
 30 Miyasaka Takeshi         15 58.3333 51.8182 52.2956
 31 Imai Masayuki          15 55.0000 53.7143 53.7695
 32 Hirabayashi Kazuya        15 55.0000 51.0000 54.3854
 33 Kido Takashi           15 54.4444 43.7500 55.1530
 34 Koguchi Takayuki         15 51.6667 48.1818 50.8905
 35 Mikami Shinichi         15 51.3889 45.6944 50.8884
 36 Sato Hiroshi           15 50.3333 54.2857 51.1833
 37 Oi Satoshi            15 49.1667 43.7576 49.7691
 38 Ishii Tokio           15 48.8333 48.0000 49.0061
 39 Yanagawa Tomoyuki        13 53.6111 47.3333 51.2471
 40 Yoshino Eiichi          13 53.0556 51.7460 48.8007
 41 Kurobane Kyuya          13 51.9444 42.1818 56.6004
 42 Imai Takashi           13 47.2222 47.9365 49.5812
 43 Sugimoto Shigeki         13 46.6667 49.1429 47.1587
 44 Kato Shinya           12 54.2222 47.0000 51.6254
 45 Edo Hideaki           12 53.1667 44.6032 51.4033
 46 Kawashima Kazuya         12 49.5000 42.0000 50.0505
 47 Terai Ryohei           12 47.8333 54.2857 46.5955
 48 Hosoyama Takashi         12 44.4444 43.0769 46.7163
 49 Naono Shuichi          11 64.6667 40.4167 63.4063
 50 Oda Takumi            9 74.6667 34.2857 71.4916
 51 Nakajima Kazumasa         9 71.3333 33.7500 70.4582
 52 Kumaki Kazuyoshi         9 54.2222 44.0000 49.2239
 53 Kato Tetsuji           9 53.3333 36.4103 55.0502
 54 Motofuji Kouichi         9 46.3704 36.7033 51.0730
 55 Kotani Shuji           7 53.1481 37.1429 52.5346
 56 Kaneko Takefumi          6 68.3333 23.0769 68.7088
 57 Moriyama Yousuke         6 49.9259 30.9890 51.7912
 58 Nagao Takuya           5 48.8333 30.8571 50.4325
Copyright ©1999-2000 miyaken / LoM Project all rights reserved.