Lord of Magic Championships 2000

Standings after Round 11
                     Op-Match PL-Duel Op-Duel
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win%
  1 Utsunomiya Jun          26 63.5354 68.9394 55.0530
  2 Makino Shusaku          26 58.1818 69.4215 55.1522
  3 Arai Kenichiro          26 57.4747 69.0443 55.6830
  4 Taru Genki            26 53.3333 70.3030 52.9870
  5 Sasage Hiroki          25 54.5455 73.5537 50.8525
  6 Yamakawa Youichiro        24 62.1212 64.2857 58.1076
  7 Fujiwara Makoto         24 60.3030 65.7851 56.0612
  8 Nara Kazuki           24 60.1010 71.7828 54.2893
  9 Uzaki Ken            24 49.0909 69.4215 48.6581
 10 Shoji Yoshiki          22 61.2121 60.6227 58.6558
 11 Kato Shuichi           22 55.3535 53.9945 54.1255
 12 Nishino Kenta          22 52.9293 60.5051 50.8161
 13 Arita Ryuichi          22 49.0909 63.0370 48.9822
 14 Hayashi Toru           21 56.9697 58.7413 56.8394
 15 Hanaoka Takeshi         21 54.5455 61.0390 53.6886
 16 Nakajima Tomoya         21 52.3232 60.0875 51.6040
 17 Kurasawa Kanto          21 50.3030 60.8392 48.6585
 18 Yamasaki Takao          21 47.2727 65.0350 46.4306
 19 Kushibe Toshiki         19 58.5859 53.2323 58.6336
 20 Sadahiro Masashi         19 58.3333 60.6061 54.8396
 21 Ichinose Kouhei         19 55.1515 50.8838 53.5645
 22 Fujii Dai            19 54.4444 52.6407 52.6136
 23 Saiki Keisuke          19 47.2727 54.2929 48.7669
 24 Miyasaka Takeshi         18 55.9091 55.2448 51.0854
 25 Takada Masahiro         18 54.5455 52.0661 52.6202
 26 Kido Takashi           18 51.3131 48.8636 50.8435
 27 Sato Hiroshi           18 50.3030 57.6840 49.5595
 28 Ishii Tokio           18 49.6970 49.7902 49.1358
 29 Mikami Shinichi         18 49.2929 49.8967 49.0905
 30 Tamaru Daisuke          18 46.6667 50.9091 48.2847
 31 Mitsuya Kazuhiko         17 51.3131 54.0501 53.2609
 32 Yanagawa Tomoyuki        16 51.6162 52.1212 49.3984
 33 Suzuki Kazuho          15 66.7929 38.6364 66.4104
 34 Nomura Eiji           15 64.9621 51.6667 60.5687
 35 Kagami Gen            15 61.2121 41.9835 59.4739
 36 Imai Masayuki          15 58.1818 51.3487 56.0964
 37 Hirabayashi Kazuya        15 55.0505 49.7727 54.1551
 38 Koguchi Takayuki         15 51.8939 47.9339 50.9989
 39 Oi Satoshi            15 50.3030 40.6061 51.0319
 40 Sugimoto Shigeki         14 46.0606 48.7879 48.0047
 41 Yoshino Eiichi          13 52.3232 47.2255 48.3332
 42 Kurobane Kyuya          13 50.7071 41.2987 53.8891
 43 Imai Takashi           13 48.4848 46.1039 49.3546
 44 Kato Shinya           12 54.3434 46.1364 51.7302
 45 Edo Hideaki           12 52.7273 40.7320 50.7875
 46 Kawashima Kazuya         12 49.0909 38.6364 50.0368
 47 Terai Ryohei           12 48.4848 48.6291 48.6661
 48 Hosoyama Takashi         12 46.4646 39.1608 48.2702
 49 Naono Shuichi          11 64.8485 38.2576 63.6306
 50 Oda Takumi            9 76.9697 31.1688 74.0833
 51 Nakajima Kazumasa         9 73.9394 30.6818 73.1439
 52 Kumaki Kazuyoshi         9 54.3434 44.5455 48.7894
 53 Kato Tetsuji           9 50.9091 33.3757 52.7021
 54 Motofuji Kouichi         9 47.5421 38.5614 51.9856
 55 Kotani Shuji           7 52.6936 36.0390 52.6469
 56 Kaneko Takefumi          6 71.2121 20.9790 71.5534
 57 Moriyama Yousuke         6 49.7643 32.0679 51.4660
 58 Nagao Takuya           5 48.3712 29.8701 50.1046
Copyright ©1999-2000 miyaken / LoM Project all rights reserved.