Lord of Magic Championships 2000

Standings after Round 12
                     Op-Match PL-Duel Op-Duel
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win%
  1 Utsunomiya Jun          29 61.1111 71.1310 53.8525
  2 Arai Kenichiro          27 58.4259 65.6944 55.3334
  3 Nara Kazuki           27 57.4074 71.4286 52.8456
  4 Taru Genki            27 52.8704 66.8750 52.7316
  5 Makino Shusaku          26 59.9074 64.1026 56.6491
  6 Sasage Hiroki          26 56.0185 69.0476 51.8615
  7 Fujiwara Makoto         25 58.7037 62.1429 54.5640
  8 Arita Ryuichi          25 51.9444 65.4762 51.2219
  9 Nishino Kenta          25 51.3889 63.3333 49.4933
 10 Uzaki Ken            25 48.3333 65.4762 48.1374
 11 Yamakawa Youichiro        24 64.9074 60.2679 59.8672
 12 Hayashi Toru           24 54.9074 59.6154 54.9935
 13 Hanaoka Takeshi         24 53.2407 63.3929 52.6025
 14 Kurasawa Kanto          24 49.7222 63.5897 47.7897
 15 Shoji Yoshiki          22 61.5741 56.8109 59.5122
 16 Fujii Dai            22 54.6296 55.6944 53.1548
 17 Kato Shuichi           22 54.6296 51.9841 53.5865
 18 Nakajima Tomoya         22 50.0000 58.5434 49.7899
 19 Miyasaka Takeshi         21 55.4167 58.3333 50.8778
 20 Kido Takashi           21 49.5370 53.1250 49.4778
 21 Mikami Shinichi         21 48.6111 53.6058 48.6107
 22 Yamasaki Takao          21 48.4259 59.6154 48.4633
 23 Tamaru Daisuke          21 44.8148 53.0769 48.0490
 24 Ichinose Kouhei         20 52.7778 50.3472 52.9525
 25 Kushibe Toshiki         19 59.2593 49.5238 58.2485
 26 Sadahiro Masashi         19 57.7778 58.9744 54.4872
 27 Ishii Tokio           19 51.5741 48.1250 50.0804
 28 Saiki Keisuke          19 47.7778 50.2976 49.1033
 29 Takada Masahiro         18 56.2037 50.0000 52.6081
 30 Sato Hiroshi           18 51.2963 53.5714 50.2763
 31 Mitsuya Kazuhiko         18 50.9259 53.1250 52.6594
 32 Sugimoto Shigeki         17 44.0741 53.0556 45.7684
 33 Yoshino Eiichi          16 51.2963 51.0989 48.5312
 34 Yanagawa Tomoyuki        16 50.4630 47.7778 48.5524
 35 Kurobane Kyuya          16 49.0741 43.5294 52.7195
 36 Imai Takashi           16 46.9444 50.0000 47.5683
 37 Suzuki Kazuho          15 66.4352 37.5000 66.2532
 38 Nomura Eiji           15 64.2361 50.8333 59.9784
 39 Kagami Gen            15 61.2222 41.5152 59.4173
 40 Imai Masayuki          15 56.0185 49.5536 54.1521
 41 Hirabayashi Kazuya        15 55.0926 48.7500 53.9632
 42 Koguchi Takayuki         15 52.0833 47.7273 51.0893
 43 Oi Satoshi            15 47.6852 37.7778 49.5298
 44 Hosoyama Takashi         13 47.2222 39.7436 49.8925
 45 Kato Shinya           12 54.4444 45.4167 51.8175
 46 Edo Hideaki           12 52.3333 38.8528 50.6015
 47 Terai Ryohei           12 49.3519 46.4286 48.4642
 48 Kawashima Kazuya         12 47.0370 35.7143 48.8486
 49 Naono Shuichi          11 65.0000 36.4583 63.8175
 50 Oda Takumi            9 78.8889 28.5714 76.2430
 51 Nakajima Kazumasa         9 76.1111 28.1250 75.3819
 52 Kumaki Kazuyoshi         9 54.4444 45.0000 48.4274
 53 Kato Tetsuji           9 50.4630 30.7692 52.1927
 54 Motofuji Kouichi         9 48.5185 40.1099 52.7460
 55 Kotani Shuji           7 52.3148 35.1190 52.7405
 56 Kaneko Takefumi          6 73.6111 19.2308 73.9240
 57 Moriyama Yousuke         6 49.6296 32.9670 51.1951
 58 Nagao Takuya           5 47.9861 29.0476 49.8313
Copyright ©1999-2000 miyaken / LoM Project all rights reserved.