Lord of Magic Championships 2000

Standings after Round 7
                     Op-Match PL-Duel Op-Duel
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win%
  1 Utsunomiya Jun          19 57.9365 75.0000 51.2472
  2 Nara Kazuki           18 61.1111 81.6327 52.8373
  3 Taru Genki            18 48.5714 77.1429 50.6535
  4 Kato Shuichi           16 74.6032 57.1429 66.6417
  5 Makino Shusaku          16 59.0476 64.2857 57.3027
  6 Arai Kenichiro          16 53.1746 73.3333 51.3513
  7 Sadahiro Masashi         15 69.0476 65.9341 64.3119
  8 Nomura Eiji           15 66.6667 60.9524 61.7378
  9 Mikami Shinichi         15 62.6984 58.9286 61.9865
 10 Yamakawa Youichiro        15 58.0952 64.6259 55.6429
 11 Shoji Yoshiki          15 57.1429 67.0330 58.0272
 12 Nakajima Tomoya         15 55.5556 55.4622 51.8856
 13 Hanaoka Takeshi         15 52.3810 64.6259 54.1703
 14 Ichinose Kouhei         15 52.3810 62.5000 50.6888
 15 Fujiwara Makoto         15 51.4286 65.7143 48.6094
 16 Nishino Kenta          15 50.7937 60.9524 48.8294
 17 Hayashi Toru           15 50.4762 68.8645 49.8443
 18 Sasage Hiroki          15 47.6190 71.4286 47.3237
 19 Arita Ryuichi          15 47.6190 64.6259 47.3724
 20 Suzuki Kazuho          12 74.6032 42.8571 72.5565
 21 Yoshino Eiichi          12 65.0794 65.9864 52.2833
 22 Hirabayashi Kazuya        12 61.1111 56.1905 57.5877
 23 Yamasaki Takao          12 60.0000 64.1026 52.0283
 24 Kushibe Toshiki         12 58.7302 54.2857 58.3104
 25 Kido Takashi           12 58.7302 48.2143 59.0930
 26 Miyasaka Takeshi         12 58.3333 52.3810 52.0890
 27 Saiki Keisuke          12 58.0952 53.5714 55.6546
 28 Kagami Gen            12 57.1429 54.2857 56.2245
 29 Uzaki Ken            12 54.2857 57.1429 54.4176
 30 Takada Masahiro         12 54.2857 52.3810 50.9388
 31 Kato Shinya           12 50.4762 55.2381 48.3537
 32 Tamaru Daisuke          12 46.6667 51.4286 51.0721
 33 Sato Hiroshi           12 45.7143 63.2653 47.0476
 34 Kurasawa Kanto          12 44.7619 60.4396 43.4048
 35 Oi Satoshi            12 42.8571 49.5238 45.6226
 36 Naono Shuichi          11 59.0476 55.3571 60.0816
 37 Fujii Dai            10 62.6984 46.6667 56.0459
 38 Mitsuya Kazuhiko         10 58.7302 49.4048 58.4035
 39 Yanagawa Tomoyuki        10 56.3492 53.3333 54.7037
 40 Oda Takumi            9 63.8095 48.9796 59.2737
 41 Edo Hideaki            9 62.8571 51.0204 59.4121
 42 Kawashima Kazuya         9 60.0000 47.6190 56.7389
 43 Nakajima Kazumasa         9 59.0476 48.2143 57.7975
 44 Sugimoto Shigeki         9 57.1429 45.7143 58.6395
 45 Koguchi Takayuki         9 57.1429 42.8571 57.2245
 46 Imai Masayuki           9 52.3810 51.0204 51.7607
 47 Kumaki Kazuyoshi         9 50.4762 48.5714 49.6850
 48 Kato Tetsuji           9 47.6190 47.2527 50.7211
 49 Ishii Tokio            9 44.7619 43.8095 45.3333
 50 Kotani Shuji           7 62.6984 43.5374 53.8477
 51 Kurobane Kyuya          7 58.7302 39.0476 58.2726
 52 Imai Takashi           7 50.0000 41.4966 46.9486
 53 Hosoyama Takashi         6 58.7302 32.9670 59.5947
 54 Kaneko Takefumi          6 54.7619 32.9670 55.2983
 55 Terai Ryohei           6 50.4762 36.7347 46.9762
 56 Motofuji Kouichi         6 37.1429 34.0659 42.8027
 57 Nagao Takuya           5 59.0476 32.6531 59.5748
 58 Moriyama Yousuke         3 58.0952 24.5421 55.9602
Copyright ©1999-2000 miyaken / LoM Project all rights reserved.