Lord of Magic Championships 2000

Standings after Round 8
                     Op-Match PL-Duel Op-Duel
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win%
  1 Utsunomiya Jun          22 56.9444 78.1250 49.8413
  2 Taru Genki            21 48.7500 80.0000 50.5718
  3 Makino Shusaku          19 55.8333 68.7500 52.2232
  4 Arai Kenichiro          19 54.8611 76.6667 53.2657
  5 Nara Kazuki           18 65.9722 71.4286 58.7326
  6 Sadahiro Masashi         18 60.4167 70.1923 56.2729
  7 Yamakawa Youichiro        18 59.1667 64.8810 58.2708
  8 Hanaoka Takeshi         18 54.1667 64.8810 55.7324
  9 Fujiwara Makoto         18 53.3333 70.0000 49.6166
 10 Hayashi Toru           18 52.5000 68.5897 54.4471
 11 Nishino Kenta          18 48.6111 65.0000 46.8924
 12 Sasage Hiroki          18 47.9167 75.0000 47.6583
 13 Kato Shuichi           16 65.2778 50.8333 61.2281
 14 Shoji Yoshiki          16 60.4167 62.8205 61.1905
 15 Ichinose Kouhei         16 54.1667 58.8542 52.6860
 16 Nakajima Tomoya         16 52.7778 59.6405 49.5665
 17 Nomura Eiji           15 72.9167 57.5000 66.1039
 18 Suzuki Kazuho          15 69.4444 50.0000 67.6536
 19 Hirabayashi Kazuya        15 57.6389 57.5000 54.5559
 20 Mikami Shinichi         15 56.9444 56.5625 55.0715
 21 Arita Ryuichi          15 56.2500 60.7143 51.8676
 22 Yamasaki Takao          15 50.4167 64.4231 47.6081
 23 Sato Hiroshi           15 48.3333 62.8571 48.2500
 24 Kurasawa Kanto          15 47.5000 65.3846 46.3125
 25 Uzaki Ken            15 45.4167 62.5000 45.5321
 26 Tamaru Daisuke          15 45.0000 57.5000 48.8548
 27 Fujii Dai            13 59.0278 51.6667 53.2068
 28 Mitsuya Kazuhiko         13 55.5556 54.0625 55.2697
 29 Saiki Keisuke          13 55.0000 53.5417 51.7534
 30 Yanagawa Tomoyuki        13 49.3056 59.1667 47.8657
 31 Kushibe Toshiki         12 65.9722 47.5000 65.6050
 32 Miyasaka Takeshi         12 63.5417 50.0000 53.9112
 33 Kagami Gen            12 62.5000 47.5000 61.6964
 34 Takada Masahiro         12 60.0000 47.5000 57.0714
 35 Edo Hideaki           12 59.1667 54.6429 53.6522
 36 Kido Takashi           12 57.6389 42.1875 59.2063
 37 Yoshino Eiichi          12 56.9444 58.5714 49.9145
 38 Kato Shinya           12 56.6667 52.5000 52.3095
 39 Koguchi Takayuki         12 54.1667 47.5000 54.2381
 40 Imai Masayuki          12 52.0833 52.1429 51.5406
 41 Oi Satoshi            12 50.0000 45.0000 49.9197
 42 Ishii Tokio           12 45.4167 50.0000 44.6667
 43 Naono Shuichi          11 68.3333 48.4375 65.6964
 44 Kurobane Kyuya          10 49.3056 42.5000 53.0719
 45 Oda Takumi            9 68.3333 42.8571 64.3645
 46 Nakajima Kazumasa         9 64.1667 42.1875 63.0728
 47 Kawashima Kazuya         9 58.7500 42.5000 57.5632
 48 Kumaki Kazuyoshi         9 56.6667 45.0000 51.8077
 49 Kato Tetsuji           9 54.1667 41.3462 56.8810
 50 Sugimoto Shigeki         9 50.0000 40.0000 51.3095
 51 Kotani Shuji           7 61.1111 42.2619 55.0334
 52 Imai Takashi           7 45.8333 37.1429 48.3717
 53 Kaneko Takefumi          6 60.4167 28.8462 60.8860
 54 Hosoyama Takashi         6 51.3889 28.8462 53.3953
 55 Terai Ryohei           6 50.4167 40.4762 48.7431
 56 Motofuji Kouichi         6 47.0833 29.8077 52.0357
 57 Nagao Takuya           5 57.9167 33.5714 57.1280
 58 Moriyama Yousuke         3 50.8333 22.3077 53.1319
Copyright ©1999-2000 miyaken / LoM Project all rights reserved.