Lord of Magic Championships 2000

Standings after Round 9
                     Op-Match PL-Duel Op-Duel
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win%
  1 Utsunomiya Jun          25 59.8765 80.5556 52.5573
  2 Arai Kenichiro          22 59.8765 74.4974 56.9373
  3 Makino Shusaku          22 54.5679 72.2222 52.7698
  4 Taru Genki            22 53.8272 74.2857 54.2120
  5 Nara Kazuki           21 62.3457 74.6032 54.7862
  6 Fujiwara Makoto         21 58.5185 68.5714 53.2394
  7 Sasage Hiroki          21 48.1481 77.7778 46.0666
  8 Sadahiro Masashi         19 61.1111 67.1551 57.4608
  9 Shoji Yoshiki          19 56.7901 63.2479 56.5961
 10 Nakajima Tomoya         19 51.8519 65.3595 52.3131
 11 Nishino Kenta          19 51.8519 62.2222 50.6107
 12 Yamakawa Youichiro        18 60.0000 61.3757 59.5917
 13 Hanaoka Takeshi         18 56.7901 61.3757 56.9473
 14 Hayashi Toru           18 55.3086 62.8205 57.7493
 15 Kurasawa Kanto          18 49.6296 64.4689 47.0529
 16 Arita Ryuichi          18 48.1481 63.6905 47.6477
 17 Yamasaki Takao          18 46.6667 68.3761 45.4048
 18 Uzaki Ken            18 45.9259 66.6667 46.0285
 19 Tamaru Daisuke          18 43.7037 62.2222 46.0058
 20 Kato Shuichi           16 65.4321 45.5026 64.0546
 21 Ichinose Kouhei         16 58.0247 53.3730 56.0913
 22 Saiki Keisuke          16 50.1235 57.5397 50.2314
 23 Nomura Eiji           15 70.3704 54.8148 64.2220
 24 Suzuki Kazuho          15 69.1358 44.4444 64.8984
 25 Kushibe Toshiki         15 61.7284 53.3333 61.2256
 26 Kagami Gen            15 59.2593 50.1587 58.1922
 27 Takada Masahiro         15 57.0370 52.3810 55.4921
 28 Hirabayashi Kazuya        15 54.9383 52.5000 54.6669
 29 Mikami Shinichi         15 53.7037 50.5952 52.7091
 30 Koguchi Takayuki         15 51.8519 50.0000 52.1799
 31 Sato Hiroshi           15 50.3704 58.9286 50.2831
 32 Oi Satoshi            15 44.4444 47.7778 46.7717
 33 Mitsuya Kazuhiko         14 50.6173 52.7778 53.6260
 34 Fujii Dai            13 56.1728 49.2593 52.4096
 35 Yoshino Eiichi          13 54.3210 57.1429 48.5351
 36 Yanagawa Tomoyuki        13 52.4691 52.5926 50.4177
 37 Miyasaka Takeshi         12 60.1852 48.1481 54.0939
 38 Imai Masayuki          12 56.7901 49.4048 56.3077
 39 Edo Hideaki           12 56.2963 49.2063 53.1538
 40 Kato Shinya           12 54.0741 48.0556 51.4974
 41 Ishii Tokio           12 53.3333 45.7143 51.9259
 42 Kido Takashi           12 53.0864 37.5000 55.2205
 43 Kawashima Kazuya         12 51.6049 45.8333 51.5376
 44 Naono Shuichi          11 64.4444 43.0556 63.1323
 45 Kurobane Kyuya          10 53.0864 39.1667 58.9343
 46 Sugimoto Shigeki         10 51.8519 42.2222 51.9577
 47 Imai Takashi           10 46.2963 42.8571 50.4045
 48 Oda Takumi            9 71.8519 38.0952 68.3240
 49 Nakajima Kazumasa         9 68.1481 37.5000 67.1758
 50 Kato Tetsuji           9 55.5556 36.7521 57.9683
 51 Kumaki Kazuyoshi         9 54.0741 43.3333 49.7550
 52 Terai Ryohei           9 47.9012 48.5714 48.1111
 53 Hosoyama Takashi         9 45.6790 36.7521 48.2033
 54 Motofuji Kouichi         9 44.9383 34.4322 49.9577
 55 Kotani Shuji           7 53.7037 38.4921 52.3974
 56 Kaneko Takefumi          6 64.8148 25.6410 65.2320
 57 Moriyama Yousuke         6 50.1235 29.6703 52.1886
 58 Nagao Takuya           5 53.3333 33.7302 54.2063
Copyright ©1999-2000 miyaken / LoM Project all rights reserved.