Lord of Magic Championships 2001

Competitors List

Name          Team          
Akita Naoto       Concordant Crossroad  
Arita Ryuichi      Team HISAYA       
Asakura Takumi     Knights of Apocalypse  
Fuji Yusuke                   
Goto Kousuke                  
Goto Yoshikazu     Concordant Crossroad  
Haneda Daisuke     Team HISAYA       
Hirabayashi Akira                
Honnami Tomoyuki                
Hosono Tetsushi                 
Hosoyama Takashi                
Ikeda Kei        Chiban Dragon      
Imai Masayuki      Mos Lanch Combination  
Imai Takashi                  
Ishibashi Youichiro   Team Hige-Dice     
Ito Masaki       Concordant Crossroad  
Kagami Gen       Mirror         
Kanda Satoshi                  
Kaneko Masami      Hammerhead Shark    
Koshida Kenji      Team Jang-Ki      
Makino Shusaku                 
Matsuyama Satoshi    Concordant Crossroad  
Mikami Shinichi     Concordant Crossroad  
Muroga Hideo      Mirror         
Nakamura Masanori    Concordant Crossroad  
Nara Kazuki       Mirror         
Nishino Kenta      Fiss          
Okada Wataru                  
Sadahiro Masashi                
Saito Shigemi      Concordant Crossroad  
Sakaguchi Hideyuki   Concordant Crossroad  
Sakamoto Takayuki    Concordant Crossroad  
Sato Akio                    
Sato Hitoshi                  
Shimizu Hajime     Chiban Dragon      
Shimura Ichiro     Concordant Crossroad  
Susumu Uchimura                 
Suzuki Go                    
Suzuki Michihiro                
Taru Genki       Rings          
Terai Ryohei      Team News League    
Tezuka Yuki       Sanctum         
Yagi Akira                   
Yamanaka Kazuaki    Team HISAYA       
Yasooka Shota                  
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.