Lord of Magic Championships 2001

Players by Pod made for Round 1
PodSeatPlayer
11Yamanaka, Kazuaki
2Nara, Kazuki
3Sato, Hitoshi
4Nakamura, Masanori
5Mikami, Shinichi
6Matsuyama, Satoshi
7Kanda, Satoshi
8Goto, Yoshikazu
21Suzuki, Go
2Muroga, Hideo
3Saito, Shigemi
4Yasooka, Shota
5Okada, Wataru
6Honnami, Tomoyuki
7Imai, Takashi
8Haneda, Daisuke
31Imai, Masayuki
2Tezuka, Yuki
3Shimizu, Hajime
4Shimura, Ichiro
5Fuji, Yusuke
6Ito, Masaki
7Goto, Kousuke
8Kaneko, Masami
41Hirabayashi, Akira
2Taru, Genki
3Sakamoto, TAkayuki
4Susumu, Uchimura
5Sakaguchi, Hideyuki
6Asakura, Takumi
7Arita, Ryuichi
51Suzuki, Michihiro
2Terai, Ryohei
3Sadahiro, Masashi
4Makino, Shusaku
5Sato, Akio
6Akita, Naoto
7Koshida, Kenji
61Ishibashi, Youichiro
2Hosoyama, Takashi
3Hosono, Tetsushi
4Yagi, Akira
5Kagami, Gen
6Nishino, Kenta
7Ikeda, Kei
Copyright ©1999-2000 miyaken / LoM Project all rights reserved.