Lord of Magic Championships 2001

Round 1 Standings (by Player)

RankPlayerPointsOp.Win%
29Akita, Naoto 0100.00%
20Arita, Ryuichi 3 33.33%
27Asakura, Takumi 0100.00%
13Fuji, Yusuke 3 33.33%
1Goto, Kousuke 3 33.33%
5Goto, Yoshikazu 3 33.33%
11Haneda, Daisuke 3 33.33%
22Hirabayashi, Akira 3 0.00%
8Honnami, Tomoyuki 3 33.33%
26Hosono, Tetsushi 0100.00%
18Hosoyama, Takashi 3 33.33%
14Ikeda, Kei 3 33.33%
34Imai, Masayuki 0100.00%
17Imai, Takashi 3 33.33%
33Ishibashi, Youichiro 0100.00%
42Ito, Masaki 0100.00%
23Kagami, Gen 3 0.00%
16Kanda, Satoshi 3 33.33%
6Kaneko, Masami 3 33.33%
24Koshida, Kenji 3 0.00%
2Makino, Shusaku 3 33.33%
31Matsuyama, Satoshi 0100.00%
3Mikami, Shinichi 3 33.33%
25Muroga, Hideo 0100.00%
28Nakamura, Masanori 0100.00%
45Nara, Kazuki 0100.00%
32Nishino, Kenta 0100.00%
41Okada, Wataru 0100.00%
37Sadahiro, Masashi 0100.00%
40Saito, Shigemi 0100.00%
30Sakaguchi, Hideyuki 0100.00%
35Sakamoto, TAkayuki 0100.00%
38Sato, Akio 0100.00%
15Sato, Hitoshi 3 33.33%
44Shimizu, Hajime 0100.00%
36Shimura, Ichiro 0100.00%
19Susumu, Uchimura 3 33.33%
43Suzuki, Go 0100.00%
21Suzuki, Michihiro 3 33.33%
7Taru, Genki 3 33.33%
10Terai, Ryohei 3 33.33%
12Tezuka, Yuki 3 33.33%
9Yagi, Akira 3 33.33%
39Yamanaka, Kazuaki 0100.00%
4Yasooka, Shota 3 33.33%
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.