Lord of Magic Championships 2001

Round 1 Standings (by Score)

RankPlayerPointsOp.Win%
1 Goto, Kousuke 3 33.33%
2 Makino, Shusaku 3 33.33%
3 Mikami, Shinichi 3 33.33%
4 Yasooka, Shota 3 33.33%
5 Goto, Yoshikazu 3 33.33%
6 Kaneko, Masami 3 33.33%
7 Taru, Genki 3 33.33%
8 Honnami, Tomoyuki 3 33.33%
9 Yagi, Akira 3 33.33%
10 Terai, Ryohei 3 33.33%
11 Haneda, Daisuke 3 33.33%
12 Tezuka, Yuki 3 33.33%
13 Fuji, Yusuke 3 33.33%
14 Ikeda, Kei 3 33.33%
15 Sato, Hitoshi 3 33.33%
16 Kanda, Satoshi 3 33.33%
17 Imai, Takashi 3 33.33%
18 Hosoyama, Takashi 3 33.33%
19 Susumu, Uchimura 3 33.33%
20 Arita, Ryuichi 3 33.33%
21 Suzuki, Michihiro 3 33.33%
22 Hirabayashi, Akira 3 0.00%
23 Kagami, Gen 3 0.00%
24 Koshida, Kenji 3 0.00%
25 Muroga, Hideo 0100.00%
26 Hosono, Tetsushi 0100.00%
27 Asakura, Takumi 0100.00%
28 Nakamura, Masanori 0100.00%
29 Akita, Naoto 0100.00%
30 Sakaguchi, Hideyuki 0100.00%
31 Matsuyama, Satoshi 0100.00%
32 Nishino, Kenta 0100.00%
33 Ishibashi, Youichiro 0100.00%
34 Imai, Masayuki 0100.00%
35 Sakamoto, TAkayuki 0100.00%
36 Shimura, Ichiro 0100.00%
37 Sadahiro, Masashi 0100.00%
38 Sato, Akio 0100.00%
39 Yamanaka, Kazuaki 0100.00%
40 Saito, Shigemi 0100.00%
41 Okada, Wataru 0100.00%
42 Ito, Masaki 0100.00%
43 Suzuki, Go 0100.00%
44 Shimizu, Hajime 0100.00%
45 Nara, Kazuki 0100.00%
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.