Lord of Magic Championships 2001

Round 2 Pairings (by Player)

PlayerPoints OpponentPoints
Akita, Naoto 0vs.Sato, Akio 0
Arita, Ryuichi 3vs.Taru, Genki 3
Asakura, Takumi 0 * BYE *
Fuji, Yusuke 3vs.Goto, Kousuke 3
Goto, Kousuke 3vs.Fuji, Yusuke 3
Goto, Yoshikazu 3vs.Kanda, Satoshi 3
Haneda, Daisuke 3vs.Honnami, Tomoyuki 3
Hirabayashi, Akira 3vs.Susumu, Uchimura 3
Honnami, Tomoyuki 3vs.Haneda, Daisuke 3
Hosono, Tetsushi 0 * BYE *
Hosoyama, Takashi 3vs.Ikeda, Kei 3
Ikeda, Kei 3vs.Hosoyama, Takashi 3
Imai, Masayuki 0vs.Shimizu, Hajime 0
Imai, Takashi 3vs.Yasooka, Shota 3
Ishibashi, Youichiro 0vs.Nishino, Kenta 0
Ito, Masaki 0vs.Shimura, Ichiro 0
Kagami, Gen 3vs.Yagi, Akira 3
Kanda, Satoshi 3vs.Goto, Yoshikazu 3
Kaneko, Masami 3vs.Tezuka, Yuki 3
Koshida, Kenji 3vs.Terai, Ryohei 3
Makino, Shusaku 3vs.Suzuki, Michihiro 3
Matsuyama, Satoshi 0vs.Nakamura, Masanori 0
Mikami, Shinichi 3vs.Sato, Hitoshi 3
Muroga, Hideo 0vs.Saito, Shigemi 0
Nakamura, Masanori 0vs.Matsuyama, Satoshi 0
Nara, Kazuki 0vs.Yamanaka, Kazuaki 0
Nishino, Kenta 0vs.Ishibashi, Youichiro 0
Okada, Wataru 0vs.Suzuki, Go 0
Sadahiro, Masashi 0 * BYE *
Saito, Shigemi 0vs.Muroga, Hideo 0
Sakaguchi, Hideyuki 0vs.Sakamoto, TAkayuki 0
Sakamoto, TAkayuki 0vs.Sakaguchi, Hideyuki 0
Sato, Akio 0vs.Akita, Naoto 0
Sato, Hitoshi 3vs.Mikami, Shinichi 3
Shimizu, Hajime 0vs.Imai, Masayuki 0
Shimura, Ichiro 0vs.Ito, Masaki 0
Susumu, Uchimura 3vs.Hirabayashi, Akira 3
Suzuki, Go 0vs.Okada, Wataru 0
Suzuki, Michihiro 3vs.Makino, Shusaku 3
Taru, Genki 3vs.Arita, Ryuichi 3
Terai, Ryohei 3vs.Koshida, Kenji 3
Tezuka, Yuki 3vs.Kaneko, Masami 3
Yagi, Akira 3vs.Kagami, Gen 3
Yamanaka, Kazuaki 0vs.Nara, Kazuki 0
Yasooka, Shota 3vs.Imai, Takashi 3
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.