Lord of Magic Championships 2001

Round 2 Standings (by Player)

RankPlayerPointsOp.Win%
33Akita, Naoto 3 41.66%
18Arita, Ryuichi 3 75.00%
30Asakura, Takumi 3 50.00%
19Fuji, Yusuke 3 75.00%
6Goto, Kousuke 6 41.66%
20Goto, Yoshikazu 3 75.00%
16Haneda, Daisuke 3 75.00%
2Hirabayashi, Akira 6 50.00%
3Honnami, Tomoyuki 6 50.00%
29Hosono, Tetsushi 3 50.00%
23Hosoyama, Takashi 3 75.00%
12Ikeda, Kei 6 41.66%
38Imai, Masayuki 0 75.00%
28Imai, Takashi 3 66.66%
24Ishibashi, Youichiro 3 66.66%
39Ito, Masaki 0 75.00%
14Kagami, Gen 3100.00%
5Kanda, Satoshi 6 50.00%
17Kaneko, Masami 3 75.00%
13Koshida, Kenji 3100.00%
9Makino, Shusaku 6 41.66%
44Matsuyama, Satoshi 0 50.00%
10Mikami, Shinichi 6 41.66%
45Muroga, Hideo 0 50.00%
25Nakamura, Masanori 3 66.66%
43Nara, Kazuki 0 75.00%
37Nishino, Kenta 0 75.00%
26Okada, Wataru 3 66.66%
15Sadahiro, Masashi 3100.00%
32Saito, Shigemi 3 41.66%
31Sakaguchi, Hideyuki 3 41.66%
42Sakamoto, TAkayuki 0 75.00%
40Sato, Akio 0 75.00%
27Sato, Hitoshi 3 66.66%
35Shimizu, Hajime 3 41.66%
36Shimura, Ichiro 3 41.66%
22Susumu, Uchimura 3 75.00%
41Suzuki, Go 0 75.00%
21Suzuki, Michihiro 3 75.00%
11Taru, Genki 6 41.66%
4Terai, Ryohei 6 50.00%
7Tezuka, Yuki 6 41.66%
1Yagi, Akira 6 50.00%
34Yamanaka, Kazuaki 3 41.66%
8Yasooka, Shota 6 41.66%
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.