Lord of Magic Championships 2001

Round 2 Standings (by Score)

RankPlayerPointsOp.Win%
1 Yagi, Akira 6 50.00%
2 Hirabayashi, Akira 6 50.00%
3 Honnami, Tomoyuki 6 50.00%
4 Terai, Ryohei 6 50.00%
5 Kanda, Satoshi 6 50.00%
6 Goto, Kousuke 6 41.66%
7 Tezuka, Yuki 6 41.66%
8 Yasooka, Shota 6 41.66%
9 Makino, Shusaku 6 41.66%
10 Mikami, Shinichi 6 41.66%
11 Taru, Genki 6 41.66%
12 Ikeda, Kei 6 41.66%
13 Koshida, Kenji 3100.00%
14 Kagami, Gen 3100.00%
15 Sadahiro, Masashi 3100.00%
16 Haneda, Daisuke 3 75.00%
17 Kaneko, Masami 3 75.00%
18 Arita, Ryuichi 3 75.00%
19 Fuji, Yusuke 3 75.00%
20 Goto, Yoshikazu 3 75.00%
21 Suzuki, Michihiro 3 75.00%
22 Susumu, Uchimura 3 75.00%
23 Hosoyama, Takashi 3 75.00%
24 Ishibashi, Youichiro 3 66.66%
25 Nakamura, Masanori 3 66.66%
26 Okada, Wataru 3 66.66%
27 Sato, Hitoshi 3 66.66%
28 Imai, Takashi 3 66.66%
29 Hosono, Tetsushi 3 50.00%
30 Asakura, Takumi 3 50.00%
31 Sakaguchi, Hideyuki 3 41.66%
32 Saito, Shigemi 3 41.66%
33 Akita, Naoto 3 41.66%
34 Yamanaka, Kazuaki 3 41.66%
35 Shimizu, Hajime 3 41.66%
36 Shimura, Ichiro 3 41.66%
37 Nishino, Kenta 0 75.00%
38 Imai, Masayuki 0 75.00%
39 Ito, Masaki 0 75.00%
40 Sato, Akio 0 75.00%
41 Suzuki, Go 0 75.00%
42 Sakamoto, TAkayuki 0 75.00%
43 Nara, Kazuki 0 75.00%
44 Matsuyama, Satoshi 0 50.00%
45 Muroga, Hideo 0 50.00%
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.