Lord of Magic Championships 2001

Round 3 Pairings (by Player)

PlayerPoints OpponentPoints
Akita, Naoto 3vs.Sadahiro, Masashi 3
Arita, Ryuichi 3vs.Asakura, Takumi 3
Asakura, Takumi 3vs.Arita, Ryuichi 3
Fuji, Yusuke 3vs.Shimura, Ichiro 3
Goto, Kousuke 6vs.Tezuka, Yuki 6
Goto, Yoshikazu 3vs.Sato, Hitoshi 3
Haneda, Daisuke 3vs.Imai, Takashi 3
Hirabayashi, Akira 6vs.Taru, Genki 6
Honnami, Tomoyuki 6vs.Yasooka, Shota 6
Hosono, Tetsushi 3vs.Kagami, Gen 3
Hosoyama, Takashi 3vs.Ishibashi, Youichiro 3
Ikeda, Kei 6vs.Yagi, Akira 6
Imai, Masayuki 0vs.Ito, Masaki 0
Imai, Takashi 3vs.Haneda, Daisuke 3
Ishibashi, Youichiro 3vs.Hosoyama, Takashi 3
Ito, Masaki 0vs.Imai, Masayuki 0
Kagami, Gen 3vs.Hosono, Tetsushi 3
Kanda, Satoshi 6vs.Mikami, Shinichi 6
Kaneko, Masami 3vs.Shimizu, Hajime 3
Koshida, Kenji 3vs.Suzuki, Michihiro 3
Makino, Shusaku 6vs.Terai, Ryohei 6
Matsuyama, Satoshi 0vs.Nara, Kazuki 0
Mikami, Shinichi 6vs.Kanda, Satoshi 6
Muroga, Hideo 0vs.Suzuki, Go 0
Nakamura, Masanori 3vs.Yamanaka, Kazuaki 3
Nara, Kazuki 0vs.Matsuyama, Satoshi 0
Nishino, Kenta 0 * BYE *
Okada, Wataru 3vs.Saito, Shigemi 3
Sadahiro, Masashi 3vs.Akita, Naoto 3
Saito, Shigemi 3vs.Okada, Wataru 3
Sakaguchi, Hideyuki 3vs.Susumu, Uchimura 3
Sakamoto, TAkayuki 0 * BYE *
Sato, Akio 0 * BYE *
Sato, Hitoshi 3vs.Goto, Yoshikazu 3
Shimizu, Hajime 3vs.Kaneko, Masami 3
Shimura, Ichiro 3vs.Fuji, Yusuke 3
Susumu, Uchimura 3vs.Sakaguchi, Hideyuki 3
Suzuki, Go 0vs.Muroga, Hideo 0
Suzuki, Michihiro 3vs.Koshida, Kenji 3
Taru, Genki 6vs.Hirabayashi, Akira 6
Terai, Ryohei 6vs.Makino, Shusaku 6
Tezuka, Yuki 6vs.Goto, Kousuke 6
Yagi, Akira 6vs.Ikeda, Kei 6
Yamanaka, Kazuaki 3vs.Nakamura, Masanori 3
Yasooka, Shota 6vs.Honnami, Tomoyuki 6
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.