Lord of Magic Championships 2001

Round 3 Standings (by Score)

RankPlayerPointsOp.Win%
1 Makino, Shusaku 9 55.55%
2 Taru, Genki 9 55.55%
3 Mikami, Shinichi 9 55.55%
4 Yasooka, Shota 9 44.44%
5 Ikeda, Kei 9 44.44%
6 Goto, Kousuke 7 59.25%
7 Tezuka, Yuki 7 48.14%
8 Hirabayashi, Akira 6 83.33%
9 Honnami, Tomoyuki 6 77.77%
10 Kanda, Satoshi 6 66.66%
11 Yagi, Akira 6 66.66%
12 Suzuki, Michihiro 6 66.66%
13 Fuji, Yusuke 6 59.25%
14 Sato, Hitoshi 6 55.55%
15 Terai, Ryohei 6 55.55%
16 Arita, Ryuichi 6 55.55%
17 Ishibashi, Youichiro 6 44.44%
18 Haneda, Daisuke 6 44.44%
19 Okada, Wataru 6 44.44%
20 Akita, Naoto 6 44.44%
21 Nakamura, Masanori 6 44.44%
22 Susumu, Uchimura 6 44.44%
23 Shimizu, Hajime 6 44.44%
24 Hosono, Tetsushi 6 33.33%
25 Nishino, Kenta 3 83.33%
26 Sato, Akio 3 83.33%
27 Hosoyama, Takashi 3 77.77%
28 Koshida, Kenji 3 66.66%
29 Asakura, Takumi 3 66.66%
30 Kagami, Gen 3 66.66%
31 Sakamoto, TAkayuki 3 66.66%
32 Sadahiro, Masashi 3 66.66%
33 Imai, Takashi 3 66.66%
34 Kaneko, Masami 3 59.25%
35 Matsuyama, Satoshi 3 55.55%
36 Sakaguchi, Hideyuki 3 55.55%
37 Saito, Shigemi 3 55.55%
38 Goto, Yoshikazu 3 55.55%
39 Ito, Masaki 3 48.14%
40 Yamanaka, Kazuaki 3 44.44%
41 Shimura, Ichiro 3 44.44%
42 Muroga, Hideo 3 33.33%
43 Suzuki, Go 0 66.66%
44 Imai, Masayuki 0 59.25%
45 Nara, Kazuki 0 55.55%
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.