Lord of Magic Championships 2001

Players by Pod made for Round 4
PodSeatPlayerPoints
11Hirabayashi, Akira6
2Makino, Shusaku9
3Mikami, Shinichi9
4Goto, Kousuke7
5Yasooka, Shota9
6Taru, Genki9
7Tezuka, Yuki7
8Ikeda, Kei9
21Arita, Ryuichi6
2Fuji, Yusuke6
3Terai, Ryohei6
4Honnami, Tomoyuki6
5Sato, Hitoshi6
6Suzuki, Michihiro6
7Yagi, Akira6
8Kanda, Satoshi6
31Okada, Wataru6
2Ishibashi, Youichiro6
3Nakamura, Masanori6
4Shimizu, Hajime6
5Hosono, Tetsushi6
6Akita, Naoto6
7Susumu, Uchimura6
8Haneda, Daisuke6
41Koshida, Kenji3
2Sakamoto, TAkayuki3
3Sato, Akio3
4Asakura, Takumi3
5Hosoyama, Takashi3
6Kagami, Gen3
7Nishino, Kenta3
51Sadahiro, Masashi3
2Matsuyama, Satoshi3
3Sakaguchi, Hideyuki3
4Goto, Yoshikazu3
5Saito, Shigemi3
6Imai, Takashi3
7Kaneko, Masami3
61Shimura, Ichiro3
2Ito, Masaki3
3Muroga, Hideo3
4Suzuki, Go0
5Yamanaka, Kazuaki3
6Imai, Masayuki0
7Nara, Kazuki0
Copyright ©1999-2000 miyaken / LoM Project all rights reserved.