Lord of Magic Championships 2001

Round 4 Standings (by Player)

RankPlayerPointsOp.Win%
17Akita, Naoto 7 52.08%
10Arita, Ryuichi 9 52.08%
39Asakura, Takumi 3 58.33%
19Fuji, Yusuke 6 70.83%
3Goto, Kousuke 10 56.25%
32Goto, Yoshikazu 6 47.91%
31Haneda, Daisuke 6 52.08%
15Hirabayashi, Akira 7 63.88%
18Honnami, Tomoyuki 6 75.00%
28Hosono, Tetsushi 6 52.77%
37Hosoyama, Takashi 3 64.58%
1Ikeda, Kei 12 58.33%
45Imai, Masayuki 0 56.25%
26Imai, Takashi 6 54.16%
16Ishibashi, Youichiro 7 54.16%
43Ito, Masaki 3 50.00%
29Kagami, Gen 6 52.77%
20Kanda, Satoshi 6 68.75%
38Kaneko, Masami 3 60.41%
41Koshida, Kenji 3 58.33%
5Makino, Shusaku 9 68.75%
40Matsuyama, Satoshi 3 58.33%
7Mikami, Shinichi 9 60.41%
35Muroga, Hideo 4 37.50%
12Nakamura, Masanori 9 41.66%
44Nara, Kazuki 3 43.75%
22Nishino, Kenta 6 63.88%
11Okada, Wataru 9 41.66%
25Sadahiro, Masashi 6 55.55%
42Saito, Shigemi 3 52.08%
24Sakaguchi, Hideyuki 6 58.33%
30Sakamoto, TAkayuki 6 52.77%
21Sato, Akio 6 66.66%
8Sato, Hitoshi 9 52.08%
13Shimizu, Hajime 9 41.66%
33Shimura, Ichiro 6 37.50%
27Susumu, Uchimura 6 54.16%
36Suzuki, Go 3 69.44%
23Suzuki, Michihiro 6 60.41%
4Taru, Genki 9 70.83%
9Terai, Ryohei 9 52.08%
14Tezuka, Yuki 8 52.08%
6Yagi, Akira 9 64.58%
34Yamanaka, Kazuaki 4 47.91%
2Yasooka, Shota 12 52.08%
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.