Lord of Magic Championships 2001

Round 4 Standings (by Score)

RankPlayerPointsOp.Win%
1 Ikeda, Kei 12 58.33%
2 Yasooka, Shota 12 52.08%
3 Goto, Kousuke 10 56.25%
4 Taru, Genki 9 70.83%
5 Makino, Shusaku 9 68.75%
6 Yagi, Akira 9 64.58%
7 Mikami, Shinichi 9 60.41%
8 Sato, Hitoshi 9 52.08%
9 Terai, Ryohei 9 52.08%
10 Arita, Ryuichi 9 52.08%
11 Okada, Wataru 9 41.66%
12 Nakamura, Masanori 9 41.66%
13 Shimizu, Hajime 9 41.66%
14 Tezuka, Yuki 8 52.08%
15 Hirabayashi, Akira 7 63.88%
16 Ishibashi, Youichiro 7 54.16%
17 Akita, Naoto 7 52.08%
18 Honnami, Tomoyuki 6 75.00%
19 Fuji, Yusuke 6 70.83%
20 Kanda, Satoshi 6 68.75%
21 Sato, Akio 6 66.66%
22 Nishino, Kenta 6 63.88%
23 Suzuki, Michihiro 6 60.41%
24 Sakaguchi, Hideyuki 6 58.33%
25 Sadahiro, Masashi 6 55.55%
26 Imai, Takashi 6 54.16%
27 Susumu, Uchimura 6 54.16%
28 Hosono, Tetsushi 6 52.77%
29 Kagami, Gen 6 52.77%
30 Sakamoto, TAkayuki 6 52.77%
31 Haneda, Daisuke 6 52.08%
32 Goto, Yoshikazu 6 47.91%
33 Shimura, Ichiro 6 37.50%
34 Yamanaka, Kazuaki 4 47.91%
35 Muroga, Hideo 4 37.50%
36 Suzuki, Go 3 69.44%
37 Hosoyama, Takashi 3 64.58%
38 Kaneko, Masami 3 60.41%
39 Asakura, Takumi 3 58.33%
40 Matsuyama, Satoshi 3 58.33%
41 Koshida, Kenji 3 58.33%
42 Saito, Shigemi 3 52.08%
43 Ito, Masaki 3 50.00%
44 Nara, Kazuki 3 43.75%
45 Imai, Masayuki 0 56.25%
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.