Lord of Magic Championships 2001

Round 5 Pairings (by Player)

PlayerPoints OpponentPoints
Akita, Naoto 7vs.Haneda, Daisuke 6
Arita, Ryuichi 9vs.Terai, Ryohei 9
Asakura, Takumi 3vs.Koshida, Kenji 3
Fuji, Yusuke 6vs.Honnami, Tomoyuki 6
Goto, Kousuke 10vs.Makino, Shusaku 9
Haneda, Daisuke 6vs.Akita, Naoto 7
Hirabayashi, Akira 7 * BYE *
Honnami, Tomoyuki 6vs.Fuji, Yusuke 6
Hosono, Tetsushi 6 * BYE *
Hosoyama, Takashi 3 * BYE *
Ikeda, Kei 12vs.Yasooka, Shota 12
Imai, Masayuki 0 * BYE *
Imai, Takashi 6vs.Sakaguchi, Hideyuki 6
Ishibashi, Youichiro 7vs.Shimizu, Hajime 9
Ito, Masaki 3vs.Nara, Kazuki 3
Kagami, Gen 6vs.Nishino, Kenta 6
Kaneko, Masami 3vs.Sadahiro, Masashi 6
Koshida, Kenji 3vs.Asakura, Takumi 3
Makino, Shusaku 9vs.Goto, Kousuke 10
Matsuyama, Satoshi 3vs.Saito, Shigemi 3
Muroga, Hideo 4vs.Suzuki, Go 3
Nakamura, Masanori 9vs.Okada, Wataru 9
Nara, Kazuki 3vs.Ito, Masaki 3
Nishino, Kenta 6vs.Kagami, Gen 6
Okada, Wataru 9vs.Nakamura, Masanori 9
Sadahiro, Masashi 6vs.Kaneko, Masami 3
Saito, Shigemi 3vs.Matsuyama, Satoshi 3
Sakaguchi, Hideyuki 6vs.Imai, Takashi 6
Sakamoto, TAkayuki 6vs.Sato, Akio 6
Sato, Akio 6vs.Sakamoto, TAkayuki 6
Sato, Hitoshi 9vs.Suzuki, Michihiro 6
Shimizu, Hajime 9vs.Ishibashi, Youichiro 7
Shimura, Ichiro 6vs.Yamanaka, Kazuaki 4
Suzuki, Go 3vs.Muroga, Hideo 4
Suzuki, Michihiro 6vs.Sato, Hitoshi 9
Taru, Genki 9vs.Tezuka, Yuki 8
Terai, Ryohei 9vs.Arita, Ryuichi 9
Tezuka, Yuki 8vs.Taru, Genki 9
Yamanaka, Kazuaki 4vs.Shimura, Ichiro 6
Yasooka, Shota 12vs.Ikeda, Kei 12
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.