Lord of Magic Championships 2001

Round 5 Standings (by Player)

RankPlayerPointsOp.Win%
11Akita, Naoto 10 42.66%
16Arita, Ryuichi 9 58.66%
42Asakura, Takumi 3 52.50%
28Fuji, Yusuke 6 62.66%
9Goto, Kousuke 10 56.33%
38Goto, Yoshikazu 6 47.91%
33Haneda, Daisuke 6 56.00%
8Hirabayashi, Akira 10 61.11%
15Honnami, Tomoyuki 9 60.00%
14Hosono, Tetsushi 9 60.00%
30Hosoyama, Takashi 6 58.33%
2Ikeda, Kei 12 67.00%
43Imai, Masayuki 3 51.66%
18Imai, Takashi 9 52.00%
21Ishibashi, Youichiro 8 57.66%
45Ito, Masaki 3 41.33%
17Kagami, Gen 9 53.75%
27Kanda, Satoshi 6 68.75%
37Kaneko, Masami 6 50.00%
36Koshida, Kenji 6 53.33%
3Makino, Shusaku 12 65.33%
34Matsuyama, Satoshi 6 54.66%
13Mikami, Shinichi 9 60.41%
24Muroga, Hideo 7 41.33%
6Nakamura, Masanori 12 51.33%
39Nara, Kazuki 6 45.66%
29Nishino, Kenta 6 58.33%
19Okada, Wataru 9 49.33%
32Sadahiro, Masashi 6 56.66%
44Saito, Shigemi 3 49.33%
31Sakaguchi, Hideyuki 6 57.50%
20Sakamoto, TAkayuki 9 48.33%
26Sato, Akio 6 68.88%
7Sato, Hitoshi 12 49.00%
10Shimizu, Hajime 10 43.33%
40Shimura, Ichiro 6 38.66%
35Susumu, Uchimura 6 54.16%
41Suzuki, Go 3 63.33%
25Suzuki, Michihiro 6 69.33%
4Taru, Genki 12 64.00%
5Terai, Ryohei 12 52.00%
22Tezuka, Yuki 8 57.33%
12Yagi, Akira 9 64.58%
23Yamanaka, Kazuaki 7 51.33%
1Yasooka, Shota 15 62.66%
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.