Lord of Magic Championships 2001

Round 5 Standings (by Score)

RankPlayerPointsOp.Win%
1 Yasooka, Shota 15 62.66%
2 Ikeda, Kei 12 67.00%
3 Makino, Shusaku 12 65.33%
4 Taru, Genki 12 64.00%
5 Terai, Ryohei 12 52.00%
6 Nakamura, Masanori 12 51.33%
7 Sato, Hitoshi 12 49.00%
8 Hirabayashi, Akira 10 61.11%
9 Goto, Kousuke 10 56.33%
10 Shimizu, Hajime 10 43.33%
11 Akita, Naoto 10 42.66%
12 Yagi, Akira 9 64.58%
13 Mikami, Shinichi 9 60.41%
14 Hosono, Tetsushi 9 60.00%
15 Honnami, Tomoyuki 9 60.00%
16 Arita, Ryuichi 9 58.66%
17 Kagami, Gen 9 53.75%
18 Imai, Takashi 9 52.00%
19 Okada, Wataru 9 49.33%
20 Sakamoto, TAkayuki 9 48.33%
21 Ishibashi, Youichiro 8 57.66%
22 Tezuka, Yuki 8 57.33%
23 Yamanaka, Kazuaki 7 51.33%
24 Muroga, Hideo 7 41.33%
25 Suzuki, Michihiro 6 69.33%
26 Sato, Akio 6 68.88%
27 Kanda, Satoshi 6 68.75%
28 Fuji, Yusuke 6 62.66%
29 Nishino, Kenta 6 58.33%
30 Hosoyama, Takashi 6 58.33%
31 Sakaguchi, Hideyuki 6 57.50%
32 Sadahiro, Masashi 6 56.66%
33 Haneda, Daisuke 6 56.00%
34 Matsuyama, Satoshi 6 54.66%
35 Susumu, Uchimura 6 54.16%
36 Koshida, Kenji 6 53.33%
37 Kaneko, Masami 6 50.00%
38 Goto, Yoshikazu 6 47.91%
39 Nara, Kazuki 6 45.66%
40 Shimura, Ichiro 6 38.66%
41 Suzuki, Go 3 63.33%
42 Asakura, Takumi 3 52.50%
43 Imai, Masayuki 3 51.66%
44 Saito, Shigemi 3 49.33%
45 Ito, Masaki 3 41.33%
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.