Lord of Magic Championships 2001

Round 6 Pairings (by Player)

PlayerPoints OpponentPoints
Akita, Naoto 10vs.Nakamura, Masanori 12
Arita, Ryuichi 9vs.Fuji, Yusuke 6
Asakura, Takumi 3 * BYE *
Fuji, Yusuke 6vs.Arita, Ryuichi 9
Goto, Kousuke 10vs.Hirabayashi, Akira 10
Haneda, Daisuke 6vs.Ishibashi, Youichiro 8
Hirabayashi, Akira 10vs.Goto, Kousuke 10
Honnami, Tomoyuki 9vs.Suzuki, Michihiro 6
Hosono, Tetsushi 9vs.Okada, Wataru 9
Hosoyama, Takashi 6vs.Sato, Akio 6
Ikeda, Kei 12vs.Makino, Shusaku 12
Imai, Masayuki 3vs.Suzuki, Go 3
Imai, Takashi 9vs.Sadahiro, Masashi 6
Ishibashi, Youichiro 8vs.Haneda, Daisuke 6
Ito, Masaki 3 * BYE *
Kagami, Gen 9vs.Sakamoto, TAkayuki 9
Kaneko, Masami 6vs.Matsuyama, Satoshi 6
Koshida, Kenji 6vs.Nishino, Kenta 6
Makino, Shusaku 12vs.Ikeda, Kei 12
Matsuyama, Satoshi 6vs.Kaneko, Masami 6
Muroga, Hideo 7vs.Shimura, Ichiro 6
Nakamura, Masanori 12vs.Akita, Naoto 10
Nara, Kazuki 6vs.Yamanaka, Kazuaki 7
Nishino, Kenta 6vs.Koshida, Kenji 6
Okada, Wataru 9vs.Hosono, Tetsushi 9
Sadahiro, Masashi 6vs.Imai, Takashi 9
Saito, Shigemi 3 * BYE *
Sakamoto, TAkayuki 9vs.Kagami, Gen 9
Sato, Akio 6vs.Hosoyama, Takashi 6
Sato, Hitoshi 12vs.Terai, Ryohei 12
Shimura, Ichiro 6vs.Muroga, Hideo 7
Suzuki, Go 3vs.Imai, Masayuki 3
Suzuki, Michihiro 6vs.Honnami, Tomoyuki 9
Taru, Genki 12vs.Yasooka, Shota 15
Terai, Ryohei 12vs.Sato, Hitoshi 12
Tezuka, Yuki 8 * BYE *
Yamanaka, Kazuaki 7vs.Nara, Kazuki 6
Yasooka, Shota 15vs.Taru, Genki 12
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.