Lord of Magic Championships 2001

Round 6 Standings (by Player)

RankPlayerPointsOp.Win%
6Akita, Naoto 13 46.29%
23Arita, Ryuichi 9 56.66%
40Asakura, Takumi 6 50.00%
24Fuji, Yusuke 9 56.48%
5Goto, Kousuke 13 56.94%
42Goto, Yoshikazu 6 47.91%
25Haneda, Daisuke 9 55.55%
14Hirabayashi, Akira 10 66.66%
22Honnami, Tomoyuki 9 58.33%
21Hosono, Tetsushi 9 58.33%
28Hosoyama, Takashi 9 52.22%
1Ikeda, Kei 15 68.05%
45Imai, Masayuki 3 47.77%
10Imai, Takashi 12 49.25%
30Ishibashi, Youichiro 8 60.64%
44Ito, Masaki 6 38.88%
26Kagami, Gen 9 55.00%
31Kanda, Satoshi 6 68.75%
41Kaneko, Masami 6 49.07%
38Koshida, Kenji 6 53.33%
7Makino, Shusaku 12 67.59%
29Matsuyama, Satoshi 9 44.44%
20Mikami, Shinichi 9 60.41%
17Muroga, Hideo 10 42.59%
9Nakamura, Masanori 12 57.40%
39Nara, Kazuki 6 50.46%
27Nishino, Kenta 9 52.22%
12Okada, Wataru 12 47.22%
33Sadahiro, Masashi 6 61.11%
35Saito, Shigemi 6 57.77%
36Sakaguchi, Hideyuki 6 57.50%
11Sakamoto, TAkayuki 12 48.00%
32Sato, Akio 6 63.88%
8Sato, Hitoshi 12 59.72%
16Shimizu, Hajime 10 43.33%
43Shimura, Ichiro 6 43.51%
34Suzuki, Go 6 58.88%
19Suzuki, Michihiro 9 62.03%
2Taru, Genki 15 66.66%
4Terai, Ryohei 15 50.00%
13Tezuka, Yuki 11 55.55%
37Uchimura, Susumu 6 54.16%
18Yagi, Akira 9 64.58%
15Yamanaka, Kazuaki 10 45.37%
3Yasooka, Shota 15 63.88%
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.