Lord of Magic Championships 2001

Round 7 Pairings (by Table)

TablePlayerPoints OpponentPoints
1Ikeda, Kei 15vs.Terai, Ryohei 15
2Yasooka, Shota 15vs.Taru, Genki 15
3Goto, Kousuke 13vs.Akita, Naoto 13
4Makino, Shusaku 12vs.Imai, Takashi 12
5Sakamoto, TAkayuki 12vs.Sato, Hitoshi 12
6Okada, Wataru 12vs.Tezuka, Yuki 11
7Muroga, Hideo 10vs.Hirabayashi, Akira 10
8Yamanaka, Kazuaki 10vs.Suzuki, Michihiro 9
9Arita, Ryuichi 9vs.Matsuyama, Satoshi 9
10Nishino, Kenta 9vs.Hosoyama, Takashi 9
11Fuji, Yusuke 9vs.Honnami, Tomoyuki 9
12Haneda, Daisuke 9vs.Hosono, Tetsushi 9
13Sadahiro, Masashi 6vs.Saito, Shigemi 6
14Koshida, Kenji 6vs.Shimura, Ichiro 6
15Kaneko, Masami 6vs.Asakura, Takumi 6
16Sato, Akio 6vs.Imai, Masayuki 3
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.