Lord of Magic Championships 2001

Round 7 Standings (by Player)

RankPlayerPointsOp.Win%
9Akita, Naoto 14 52.60%
15Arita, Ryuichi 12 51.29%
42Asakura, Takumi 6 48.09%
26Fuji, Yusuke 9 58.50%
7Goto, Kousuke 14 57.65%
43Goto, Yoshikazu 6 47.91%
16Haneda, Daisuke 12 51.24%
19Hirabayashi, Akira 10 63.33%
13Honnami, Tomoyuki 12 57.14%
27Hosono, Tetsushi 9 55.71%
21Hosoyama, Takashi 10 50.26%
1Ikeda, Kei 18 67.17%
44Imai, Masayuki 6 44.44%
14Imai, Takashi 12 56.05%
32Ishibashi, Youichiro 8 60.64%
45Ito, Masaki 6 38.88%
28Kagami, Gen 9 55.00%
35Kanda, Satoshi 6 68.75%
31Kaneko, Masami 9 47.95%
33Koshida, Kenji 7 48.80%
4Makino, Shusaku 15 65.30%
30Matsuyama, Satoshi 9 49.65%
25Mikami, Shinichi 9 60.41%
10Muroga, Hideo 13 40.81%
12Nakamura, Masanori 12 57.40%
41Nara, Kazuki 6 50.46%
20Nishino, Kenta 10 51.45%
17Okada, Wataru 12 51.02%
29Sadahiro, Masashi 9 52.38%
40Saito, Shigemi 6 53.17%
37Sakaguchi, Hideyuki 6 57.50%
18Sakamoto, TAkayuki 12 49.92%
38Sato, Akio 6 55.23%
6Sato, Hitoshi 15 56.63%
23Shimizu, Hajime 10 43.33%
34Shimura, Ichiro 7 42.17%
36Suzuki, Go 6 58.88%
11Suzuki, Michihiro 12 59.86%
3Taru, Genki 15 69.38%
5Terai, Ryohei 15 59.86%
8Tezuka, Yuki 14 53.17%
39Uchimura, Susumu 6 54.16%
24Yagi, Akira 9 64.58%
22Yamanaka, Kazuaki 10 47.95%
2Yasooka, Shota 18 63.94%
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.