Lord of Magic Championships 2001

Round 7 Standings (by Score)

RankPlayerPointsOp.Win%
1 Ikeda, Kei 18 67.17%
2 Yasooka, Shota 18 63.94%
3 Taru, Genki 15 69.38%
4 Makino, Shusaku 15 65.30%
5 Terai, Ryohei 15 59.86%
6 Sato, Hitoshi 15 56.63%
7 Goto, Kousuke 14 57.65%
8 Tezuka, Yuki 14 53.17%
9 Akita, Naoto 14 52.60%
10 Muroga, Hideo 13 40.81%
11 Suzuki, Michihiro 12 59.86%
12 Nakamura, Masanori 12 57.40%
13 Honnami, Tomoyuki 12 57.14%
14 Imai, Takashi 12 56.05%
15 Arita, Ryuichi 12 51.29%
16 Haneda, Daisuke 12 51.24%
17 Okada, Wataru 12 51.02%
18 Sakamoto, TAkayuki 12 49.92%
19 Hirabayashi, Akira 10 63.33%
20 Nishino, Kenta 10 51.45%
21 Hosoyama, Takashi 10 50.26%
22 Yamanaka, Kazuaki 10 47.95%
23 Shimizu, Hajime 10 43.33%
24 Yagi, Akira 9 64.58%
25 Mikami, Shinichi 9 60.41%
26 Fuji, Yusuke 9 58.50%
27 Hosono, Tetsushi 9 55.71%
28 Kagami, Gen 9 55.00%
29 Sadahiro, Masashi 9 52.38%
30 Matsuyama, Satoshi 9 49.65%
31 Kaneko, Masami 9 47.95%
32 Ishibashi, Youichiro 8 60.64%
33 Koshida, Kenji 7 48.80%
34 Shimura, Ichiro 7 42.17%
35 Kanda, Satoshi 6 68.75%
36 Suzuki, Go 6 58.88%
37 Sakaguchi, Hideyuki 6 57.50%
38 Sato, Akio 6 55.23%
39 Uchimura, Susumu 6 54.16%
40 Saito, Shigemi 6 53.17%
41 Nara, Kazuki 6 50.46%
42 Asakura, Takumi 6 48.09%
43 Goto, Yoshikazu 6 47.91%
44 Imai, Masayuki 6 44.44%
45 Ito, Masaki 6 38.88%
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.