Lord of Magic Championships 2001

Round 8 Pairings (by Table)

TablePlayerPoints OpponentPoints
1Ikeda, Kei 18vs.Yasooka, Shota 18
2Terai, Ryohei 15vs.Sato, Hitoshi 15
3Makino, Shusaku 15vs.Taru, Genki 15
4Goto, Kousuke 14vs.Tezuka, Yuki 14
5Akita, Naoto 14vs.Muroga, Hideo 13
6Sakamoto, TAkayuki 12vs.Haneda, Daisuke 12
7Honnami, Tomoyuki 12vs.Okada, Wataru 12
8Suzuki, Michihiro 12vs.Arita, Ryuichi 12
9Imai, Takashi 12vs.Yamanaka, Kazuaki 10
10Hosoyama, Takashi 10vs.Hirabayashi, Akira 10
11Nishino, Kenta 10vs.Kaneko, Masami 9
12Hosono, Tetsushi 9vs.Fuji, Yusuke 9
13Sadahiro, Masashi 9vs.Matsuyama, Satoshi 9
14Koshida, Kenji 7vs.Imai, Masayuki 6
15Shimura, Ichiro 7vs.Asakura, Takumi 6
16Saito, Shigemi 6vs.Sato, Akio 6
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.