Lord of Magic Championships 2001

Round 8 Standings (by Player)

RankPlayerPointsOp.Win%
13Akita, Naoto 14 55.55%
11Arita, Ryuichi 15 47.18%
33Asakura, Takumi 9 46.52%
29Fuji, Yusuke 9 57.29%
5Goto, Kousuke 17 56.77%
44Goto, Yoshikazu 6 47.91%
10Haneda, Daisuke 15 50.34%
14Hirabayashi, Akira 13 58.33%
18Honnami, Tomoyuki 12 57.81%
20Hosono, Tetsushi 12 53.47%
24Hosoyama, Takashi 10 48.61%
2Ikeda, Kei 18 66.66%
34Imai, Masayuki 9 43.45%
16Imai, Takashi 12 59.16%
35Ishibashi, Youichiro 8 60.64%
45Ito, Masaki 6 38.88%
30Kagami, Gen 9 55.00%
38Kanda, Satoshi 6 68.75%
23Kaneko, Masami 12 46.87%
36Koshida, Kenji 7 44.64%
3Makino, Shusaku 18 61.45%
31Matsuyama, Satoshi 9 53.12%
28Mikami, Shinichi 9 60.41%
6Muroga, Hideo 16 44.27%
19Nakamura, Masanori 12 57.40%
42Nara, Kazuki 6 50.46%
25Nishino, Kenta 10 48.01%
9Okada, Wataru 15 51.04%
22Sadahiro, Masashi 12 47.61%
32Saito, Shigemi 9 51.78%
40Sakaguchi, Hideyuki 6 57.50%
21Sakamoto, Takayuki 12 51.54%
43Sato, Akio 6 50.00%
4Sato, Hitoshi 18 53.12%
26Shimizu, Hajime 10 43.33%
37Shimura, Ichiro 7 43.22%
39Suzuki, Go 6 58.88%
17Suzuki, Michihiro 12 58.85%
7Taru, Genki 15 68.75%
8Terai, Ryohei 15 61.97%
12Tezuka, Yuki 14 57.73%
41Uchimura, Susumu 6 54.16%
27Yagi, Akira 9 64.58%
15Yamanaka, Kazuaki 13 47.91%
1Yasooka, Shota 21 60.41%
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.