Lord of Magic Championships 2001

Round 8 Standings (by Score)

RankPlayerPointsOp.Win%
1 Yasooka, Shota 21 60.41%
2 Ikeda, Kei 18 66.66%
3 Makino, Shusaku 18 61.45%
4 Sato, Hitoshi 18 53.12%
5 Goto, Kousuke 17 56.77%
6 Muroga, Hideo 16 44.27%
7 Taru, Genki 15 68.75%
8 Terai, Ryohei 15 61.97%
9 Okada, Wataru 15 51.04%
10 Haneda, Daisuke 15 50.34%
11 Arita, Ryuichi 15 47.18%
12 Tezuka, Yuki 14 57.73%
13 Akita, Naoto 14 55.55%
14 Hirabayashi, Akira 13 58.33%
15 Yamanaka, Kazuaki 13 47.91%
16 Imai, Takashi 12 59.16%
17 Suzuki, Michihiro 12 58.85%
18 Honnami, Tomoyuki 12 57.81%
19 Nakamura, Masanori 12 57.40%
20 Hosono, Tetsushi 12 53.47%
21 Sakamoto, Takayuki 12 51.54%
22 Sadahiro, Masashi 12 47.61%
23 Kaneko, Masami 12 46.87%
24 Hosoyama, Takashi 10 48.61%
25 Nishino, Kenta 10 48.01%
26 Shimizu, Hajime 10 43.33%
27 Yagi, Akira 9 64.58%
28 Mikami, Shinichi 9 60.41%
29 Fuji, Yusuke 9 57.29%
30 Kagami, Gen 9 55.00%
31 Matsuyama, Satoshi 9 53.12%
32 Saito, Shigemi 9 51.78%
33 Asakura, Takumi 9 46.52%
34 Imai, Masayuki 9 43.45%
35 Ishibashi, Youichiro 8 60.64%
36 Koshida, Kenji 7 44.64%
37 Shimura, Ichiro 7 43.22%
38 Kanda, Satoshi 6 68.75%
39 Suzuki, Go 6 58.88%
40 Sakaguchi, Hideyuki 6 57.50%
41 Uchimura, Susumu 6 54.16%
42 Nara, Kazuki 6 50.46%
43 Sato, Akio 6 50.00%
44 Goto, Yoshikazu 6 47.91%
45 Ito, Masaki 6 38.88%
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.