Lord of Magic Championships 2001

Round 9 Pairings (by Table)

TablePlayerPoints OpponentPoints
1Yasooka, Shota 21vs.Sato, Hitoshi 18
2Makino, Shusaku 18vs.Ikeda, Kei 18
3Goto, Kousuke 17vs.Muroga, Hideo 16
4Arita, Ryuichi 15vs.Okada, Wataru 15
5Terai, Ryohei 15vs.Haneda, Daisuke 15
6Taru, Genki 15vs.Akita, Naoto 14
7Tezuka, Yuki 14vs.Hirabayashi, Akira 13
8Yamanaka, Kazuaki 13vs.Hosono, Tetsushi 12
9Kaneko, Masami 12vs.Imai, Takashi 12
10Sakamoto, Takayuki 12vs.Sadahiro, Masashi 12
11Honnami, Tomoyuki 12vs.Suzuki, Michihiro 12
12Nishino, Kenta 10vs.Asakura, Takumi 9
13Hosoyama, Takashi 10vs.Fuji, Yusuke 9
14Saito, Shigemi 9vs.Imai, Masayuki 9
15Matsuyama, Satoshi 9vs.Shimura, Ichiro 7
16Koshida, Kenji 7vs.Sato, Akio 6
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.