Lord of Magic Championships 2001

Round 9 Standings (by Player)

RankPlayerPointsOp.Win%
9Akita, Naoto 17 54.32%
7Arita, Ryuichi 18 46.83%
27Asakura, Takumi 10 48.94%
22Fuji, Yusuke 12 56.37%
3Goto, Kousuke 20 58.53%
44Goto, Yoshikazu 6 47.91%
6Haneda, Daisuke 18 50.61%
18Hirabayashi, Akira 13 57.40%
13Honnami, Tomoyuki 15 56.79%
19Hosono, Tetsushi 13 53.17%
28Hosoyama, Takashi 10 47.22%
2Ikeda, Kei 21 63.88%
25Imai, Masayuki 12 43.05%
23Imai, Takashi 12 56.29%
37Ishibashi, Youichiro 8 60.64%
45Ito, Masaki 6 38.88%
34Kagami, Gen 9 55.00%
38Kanda, Satoshi 6 68.75%
16Kaneko, Masami 15 46.29%
30Koshida, Kenji 10 42.82%
4Makino, Shusaku 18 61.31%
35Matsuyama, Satoshi 9 49.79%
33Mikami, Shinichi 9 60.41%
10Muroga, Hideo 16 46.50%
21Nakamura, Masanori 12 57.40%
42Nara, Kazuki 6 50.46%
26Nishino, Kenta 11 46.99%
14Okada, Wataru 15 54.32%
24Sadahiro, Masashi 12 46.75%
36Saito, Shigemi 9 47.68%
40Sakaguchi, Hideyuki 6 57.50%
15Sakamoto, Takayuki 15 49.21%
43Sato, Akio 6 48.14%
5Sato, Hitoshi 18 55.86%
29Shimizu, Hajime 10 43.33%
31Shimura, Ichiro 10 42.79%
39Suzuki, Go 6 58.88%
20Suzuki, Michihiro 12 57.61%
11Taru, Genki 15 68.72%
12Terai, Ryohei 15 59.67%
8Tezuka, Yuki 17 55.55%
41Uchimura, Susumu 6 54.16%
32Yagi, Akira 9 64.58%
17Yamanaka, Kazuaki 14 46.29%
1Yasooka, Shota 24 59.25%
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.