Lord of Magic Championships 2001

Round 10 Pairings (by Table)

TablePlayerPoints OpponentPoints
1Yasooka, Shota 24vs.Goto, Kousuke 20
2Ikeda, Kei 21vs.Arita, Ryuichi 18
3Sato, Hitoshi 18vs.Makino, Shusaku 18
4Haneda, Daisuke 18vs.Tezuka, Yuki 17
5Akita, Naoto 17vs.Terai, Ryohei 15
6Muroga, Hideo 16vs.Honnami, Tomoyuki 15
7Taru, Genki 15vs.Sakamoto, Takayuki 15
8Okada, Wataru 15vs.Kaneko, Masami 15
9Yamanaka, Kazuaki 14vs.Hirabayashi, Akira 13
10Hosono, Tetsushi 13vs.Imai, Masayuki 12
11Imai, Takashi 12vs.Suzuki, Michihiro 12
12Fuji, Yusuke 12vs.Sadahiro, Masashi 12
13Nishino, Kenta 11vs.Shimura, Ichiro 10
14Asakura, Takumi 10vs.Koshida, Kenji 10
15Hosoyama, Takashi 10vs.Matsuyama, Satoshi 9
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.