Lord of Magic Championships 2001

Round 10 Standings (by Player)

RankPlayerPointsOp.Win%
7Akita, Naoto 20 53.77%
4Arita, Ryuichi 21 49.00%
23Asakura, Takumi 13 45.83%
27Fuji, Yusuke 12 53.66%
5Goto, Kousuke 20 64.16%
44Goto, Yoshikazu 6 47.91%
11Haneda, Daisuke 18 50.77%
13Hirabayashi, Akira 16 57.08%
16Honnami, Tomoyuki 15 58.33%
22Hosono, Tetsushi 13 52.08%
24Hosoyama, Takashi 13 44.19%
2Ikeda, Kei 21 65.16%
20Imai, Masayuki 15 41.85%
26Imai, Takashi 12 55.33%
37Ishibashi, Youichiro 8 60.64%
45Ito, Masaki 6 38.88%
34Kagami, Gen 9 55.00%
38Kanda, Satoshi 6 68.75%
18Kaneko, Masami 15 48.66%
30Koshida, Kenji 10 44.07%
3Makino, Shusaku 21 58.33%
35Matsuyama, Satoshi 9 49.33%
33Mikami, Shinichi 9 60.41%
8Muroga, Hideo 19 46.00%
25Nakamura, Masanori 12 57.40%
42Nara, Kazuki 6 50.46%
28Nishino, Kenta 12 46.04%
10Okada, Wataru 18 52.33%
19Sadahiro, Masashi 15 44.44%
36Saito, Shigemi 9 47.68%
40Sakaguchi, Hideyuki 6 57.50%
14Sakamoto, Takayuki 16 49.25%
43Sato, Akio 6 48.14%
9Sato, Hitoshi 18 56.16%
31Shimizu, Hajime 10 43.33%
29Shimura, Ichiro 11 41.66%
39Suzuki, Go 6 58.88%
17Suzuki, Michihiro 15 53.66%
12Taru, Genki 16 68.33%
15Terai, Ryohei 15 59.00%
6Tezuka, Yuki 20 55.18%
41Uchimura, Susumu 6 54.16%
32Yagi, Akira 9 64.58%
21Yamanaka, Kazuaki 14 47.00%
1Yasooka, Shota 27 56.66%
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.