Lord of Magic Championships 2001

Round 10 Standings (by Score)

RankPlayerPointsOp.Win%
1 Yasooka, Shota 27 56.66%
2 Ikeda, Kei 21 65.16%
3 Makino, Shusaku 21 58.33%
4 Arita, Ryuichi 21 49.00%
5 Goto, Kousuke 20 64.16%
6 Tezuka, Yuki 20 55.18%
7 Akita, Naoto 20 53.77%
8 Muroga, Hideo 19 46.00%
9 Sato, Hitoshi 18 56.16%
10 Okada, Wataru 18 52.33%
11 Haneda, Daisuke 18 50.77%
12 Taru, Genki 16 68.33%
13 Hirabayashi, Akira 16 57.08%
14 Sakamoto, Takayuki 16 49.25%
15 Terai, Ryohei 15 59.00%
16 Honnami, Tomoyuki 15 58.33%
17 Suzuki, Michihiro 15 53.66%
18 Kaneko, Masami 15 48.66%
19 Sadahiro, Masashi 15 44.44%
20 Imai, Masayuki 15 41.85%
21 Yamanaka, Kazuaki 14 47.00%
22 Hosono, Tetsushi 13 52.08%
23 Asakura, Takumi 13 45.83%
24 Hosoyama, Takashi 13 44.19%
25 Nakamura, Masanori 12 57.40%
26 Imai, Takashi 12 55.33%
27 Fuji, Yusuke 12 53.66%
28 Nishino, Kenta 12 46.04%
29 Shimura, Ichiro 11 41.66%
30 Koshida, Kenji 10 44.07%
31 Shimizu, Hajime 10 43.33%
32 Yagi, Akira 9 64.58%
33 Mikami, Shinichi 9 60.41%
34 Kagami, Gen 9 55.00%
35 Matsuyama, Satoshi 9 49.33%
36 Saito, Shigemi 9 47.68%
37 Ishibashi, Youichiro 8 60.64%
38 Kanda, Satoshi 6 68.75%
39 Suzuki, Go 6 58.88%
40 Sakaguchi, Hideyuki 6 57.50%
41 Uchimura, Susumu 6 54.16%
42 Nara, Kazuki 6 50.46%
43 Sato, Akio 6 48.14%
44 Goto, Yoshikazu 6 47.91%
45 Ito, Masaki 6 38.88%
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.