Lord of Magic Championships 2001

Round 11 Standings (by Player)

RankPlayerPointsOp.Win%
8Akita, Naoto 20 55.1423%
6Arita, Ryuichi 21 52.8099%
19Asakura, Takumi 16 45.2862%
22Fuji, Yusuke 15 49.5868%
4Goto, Kousuke 23 62.7410%
44Goto, Yoshikazu 6 47.9167%
13Haneda, Daisuke 18 51.5611%
17Hirabayashi, Akira 16 57.0707%
21Honnami, Tomoyuki 15 58.1267%
18Hosono, Tetsushi 16 50.6734%
26Hosoyama, Takashi 13 46.5657%
2Ikeda, Kei 24 63.7052%
16Imai, Masayuki 18 42.7273%
28Imai, Takashi 12 53.2231%
37Ishibashi, Youichiro 8 60.6481%
45Ito, Masaki 6 38.8889%
34Kagami, Gen 9 55.0000%
38Kanda, Satoshi 6 68.7500%
15Kaneko, Masami 18 48.8981%
30Koshida, Kenji 10 46.3636%
3Makino, Shusaku 24 60.4683%
35Matsuyama, Satoshi 9 49.3333%
33Mikami, Shinichi 9 60.4167%
11Muroga, Hideo 19 45.4545%
27Nakamura, Masanori 12 57.4074%
42Nara, Kazuki 6 50.4630%
24Nishino, Kenta 15 44.8990%
7Okada, Wataru 21 52.0661%
23Sadahiro, Masashi 15 45.9091%
36Saito, Shigemi 9 47.6852%
40Sakaguchi, Hideyuki 6 57.5000%
10Sakamoto, Takayuki 19 49.0000%
43Sato, Akio 6 48.1481%
12Sato, Hitoshi 18 58.1956%
31Shimizu, Hajime 10 43.3333%
29Shimura, Ichiro 11 42.9752%
39Suzuki, Go 6 58.8889%
14Suzuki, Michihiro 18 50.0000%
9Taru, Genki 19 65.5647%
20Terai, Ryohei 15 59.0000%
5Tezuka, Yuki 23 56.3636%
41Uchimura, Susumu 6 54.1667%
32Yagi, Akira 9 64.5833%
25Yamanaka, Kazuaki 14 46.9697%
1Yasooka, Shota 27 58.6777%
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.