Lord of Magic Championships 2001

Round 11 Standings (by Score)

RankPlayerPointsOp.Win%
1 Yasooka, Shota 2758.6777%
2 Ikeda, Kei 2463.7052%
3 Makino, Shusaku 2460.4683%
4 Goto, Kousuke 2362.7410%
5 Tezuka, Yuki 2356.3636%
6 Arita, Ryuichi 2152.8099%
7 Okada, Wataru 2152.0661%
8 Akita, Naoto 2055.1423%
9 Taru, Genki 1965.5647%
10 Sakamoto, Takayuki 1949.0000%
11 Muroga, Hideo 1945.4545%
12 Sato, Hitoshi 1858.1956%
13 Haneda, Daisuke 1851.5611%
14 Suzuki, Michihiro 1850.0000%
15 Kaneko, Masami 1848.8981%
16 Imai, Masayuki 1842.7273%
17 Hirabayashi, Akira 1657.0707%
18 Hosono, Tetsushi 1650.6734%
19 Asakura, Takumi 1645.2862%
20 Terai, Ryohei 1559.0000%
21 Honnami, Tomoyuki 1558.1267%
22 Fuji, Yusuke 1549.5868%
23 Sadahiro, Masashi 1545.9091%
24 Nishino, Kenta 1544.8990%
25 Yamanaka, Kazuaki 1446.9697%
26 Hosoyama, Takashi 1346.5657%
27 Nakamura, Masanori 1257.4074%
28 Imai, Takashi 1253.2231%
29 Shimura, Ichiro 1142.9752%
30 Koshida, Kenji 1046.3636%
31 Shimizu, Hajime 1043.3333%
32 Yagi, Akira 964.5833%
33 Mikami, Shinichi 960.4167%
34 Kagami, Gen 955.0000%
35 Matsuyama, Satoshi 949.3333%
36 Saito, Shigemi 947.6852%
37 Ishibashi, Youichiro 860.6481%
38 Kanda, Satoshi 668.7500%
39 Suzuki, Go 658.8889%
40 Sakaguchi, Hideyuki 657.5000%
41 Uchimura, Susumu 654.1667%
42 Nara, Kazuki 650.4630%
43 Sato, Akio 648.1481%
44 Goto, Yoshikazu 647.9167%
45 Ito, Masaki 638.8889%
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.