Lord of Magic Championships 2001

Round 12 Standings (by Player)

RankPlayerPointsOp.Win%
7Akita, Naoto 23 54.3981%
9Arita, Ryuichi 21 53.3333%
20Asakura, Takumi 17 45.0000%
18Fuji, Yusuke 18 48.8426%
4Goto, Kousuke 24 62.5000%
44Goto, Yoshikazu 6 47.9167%
10Haneda, Daisuke 21 51.3889%
14Hirabayashi, Akira 19 53.6111%
16Honnami, Tomoyuki 18 57.1759%
21Hosono, Tetsushi 16 50.5556%
27Hosoyama, Takashi 13 44.6970%
3Ikeda, Kei 24 62.7315%
19Imai, Masayuki 18 43.6869%
30Imai, Takashi 12 50.7870%
37Ishibashi, Youichiro 8 60.6481%
45Ito, Masaki 6 38.8889%
34Kagami, Gen 9 55.0000%
38Kanda, Satoshi 6 68.7500%
17Kaneko, Masami 18 49.5370%
28Koshida, Kenji 13 44.1919%
2Makino, Shusaku 25 59.2593%
35Matsuyama, Satoshi 9 49.3333%
33Mikami, Shinichi 9 60.4167%
12Muroga, Hideo 20 47.2222%
29Nakamura, Masanori 12 57.4074%
42Nara, Kazuki 6 50.4630%
24Nishino, Kenta 15 44.6970%
5Okada, Wataru 24 52.5463%
22Sadahiro, Masashi 16 46.2121%
36Saito, Shigemi 9 47.6852%
40Sakaguchi, Hideyuki 6 57.5000%
8Sakamoto, Takayuki 22 49.0909%
43Sato, Akio 6 48.1481%
13Sato, Hitoshi 19 57.8704%
31Shimizu, Hajime 10 43.3333%
26Shimura, Ichiro 14 42.1296%
39Suzuki, Go 6 58.8889%
15Suzuki, Michihiro 19 50.0000%
11Taru, Genki 20 64.8148%
23Terai, Ryohei 15 59.0000%
6Tezuka, Yuki 23 58.5859%
41Uchimura, Susumu 6 54.1667%
32Yagi, Akira 9 64.5833%
25Yamanaka, Kazuaki 14 46.7593%
1Yasooka, Shota 30 56.9444%
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.